Zahradní dědictví (obnova – péče – prezentace)

Mezinárodní konference ICOMOS/IFLA, která proběhne od 21. do 24. září v Praze a v Kroměříži, se do České republiky vrací po dvaceti letech. Stejně jako v roce 1977, kdy se obdobné setkání uskutečnilo poprvé, budou hlavními tématy obnova, péče a prezentace historických zahrad.

Účastníci, zahradní a krajinářští architekti i ostatní odborníci zabývající se historií zahrad a parků, budou v průběhu konference sdílet osvědčené postupy při péči o zahrady i při prezentaci obnovených památek zahradního umění. Diskutovat budou rovněž o nejnovějších poznatcích o zahradní archeologii, historických dokumentech a dalších zdrojích poznání. V Praze promluví například David Jacques z Velké Británie, Monica Luengo ze Španělska či německý odborník Jochen Martz. Moravská část konference bude zaměřena na interpretaci a prezentaci zahrad a hlavními přednášejícími budou belgický expert Herman van der Bossche a Emanuela Borio z Itálie. Zájemci se také budou moci seznámit s předními zahradními památkami v Čechách a na Moravě. Výzva k účasti na konferenci včetně základních informací, program a přihláška jsou ke stažení níže.

Zadání abstraktu

Abstrakt o maximální délce 400 slov musí být podán do 19. května 2017 na samostatném formuláři na e-mailovou adresu gardenheritage.conferenceicomos@npu.cz. Příspěvek bude posouzen do čtrnácti dnů a autoři vybraných příspěvků budou vyzváni k prezentaci tématu o délce 15–20 min. Jednacími jazyky konference jsou český a anglický jazyk. Počítač a projektor budou k dispozici. Prosíme přispěvatele, aby se konference účastnili osobně. 

Důležité termíny

  • 3. 5. 2017 – zahájení registrace
  • 19. 5. 2017 – uzávěrka přijímání abstraktů
  • 30. 5. 2017 – posouzení abstraktů
  • 5. 6. 2017 – zveřejnění konečné verze programu
  • 31. 8. 2017 – konečná redakce příspěvků
  • 4. 9. 2017 – ukončení registrace

Základní informace

  • Konferenční poplatek činí 5400 Kč / 200 eur, pro studenty 2700 Kč / 100 eur, aktivní účastníci poplatek nehradí. Konferenční poplatek zahrnuje uvítací přípitek, návštěvu historických zahrad v Praze, oběd a přejezd z Prahy do Kroměříže se zastávkou ve vile Stiassni v Brně, koncert a číši vína v Květné zahradě v Kroměříži a závěrečnou recepci.
  • Součástí konferenčního poplatku není ubytování v Praze a v Kroměříži.
  • V případě jakýchkoliv dotazů využijte konferenční e-mailovou adresu gardenheritage.conferenceicomos@npu.cz.