Září ve znamení Dnů evropského dědictví – od speciálních prohlídek běžně nepřístupnými prostorami až po vaření v Černé kuchyni, koncerty, slavnosti a přednášku o módě. I během srpna dávali návštěvníci přednost exteriérovým prohlídkám.

Zářijové Dny evropského dědictví - Europian herritage days (EHD) – jsou příležitostí, jak představit naše kulturní dědictví - hrady a zámky - v jiném pojetí. Právě na tyto dny zpřístupňují kasteláni běžně nepřístupné prostory a pořádají doprovodné akce.

Dny evropského dědictví (EHD) jsou pro letošní rok oficiálně vyhlášeny pro období 10. až 19. září, nicméně, v tomto kontextu je obecně vnímán celý měsíc září a proto i na státních hradech a zámcích jsou speciální prohlídky nabízeny v různých termínech.

Na náchodském zámku jsou na 11. září připraveny Kuronské slavnosti s celodenním bohatým kulturním programem v areálu zámku. Návštěvníky čeká divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, aj. Letošní novinkou v rámci Dnů evropského dědictví jsou kostýmované zkrácené prohlídky apartmá Petra Birona a jeho manželky, tedy vévodů Kuronských a Zaháňských. V Ratibořicích jsou na stejný den, v 16 a v 17 hodin, připraveny speciální, prodloužené prohlídky, které se budou věnovat 240. výročí narození Její Výsosti Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny vévodkyně Zaháňské, princezny Kuronské, známé literární paní kněžny z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, která prožila velkou část svého života v milovaných Ratibořicích. Spolu se svým otcem Petrem Bironem, vévodou Kuronským, Semgalským a Zaháňským se zasloužila v duchu osvícenství o zlepšení životních podmínek svých poddaných na přelomu 18. a 19. století. Přednáška Móda v osvícenské společnosti a její proměny historické antropoložky Mgr. Aleny Foglové je připravena na 18. září na zámku v Opočně.

Na Kuksu se 11.9. koná tradiční Vinobraní.

Na Liberecku se do Dnů evropského dědictví zapojil zámek Lemberk v sobotu 11. září oživenou Černou kuchyní a prohlídkami zámku s ukázkou stolování, na Bezdězu bude celý víkend mimořádně otevřen ochoz v kapli a budou zde vystaveny dřevořezby z Křížové cesty, na nádvoří se budou odehrávat rytířské turnaje. Na 11. září je připraven také koncert v zámecké galerii na zámku SychrovPokračovatelé mistrů. Účinkují: Šárka Neprašová – soprán, David Ullrich – tenor, Augustin Kužela – klavírní doprovod, Radmila Hrdinová - průvodní slovo, Zora Jehličková  - host, sólistka opery Národního divadla v Praze. Na programu jsou árie z českých a světový oper: B. Smetana, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini aj. O týden později, v sobotu 18. září, se na hradě Grabštejn konají  Prohlídky hradu aneb skrytá historie Grabštejna, tedy prohlídky  zaměřené na starší historii hradu s využitím poznatků ze stavební historie, archeologie a historické vědy, mimořádně se návštěvníci v rámci těchto prohlídek podívají i do hradní věže.

Stavebně-historické prohlídky běžně nepřístupných prostor nabídne v termínu 11.-12. září také správa zámku Litomyšl. Zájemce čeká prohlídka pozdně-gotického mezipatra v bývalém paláci Kostků z Postupic. Prohlídka bude bez průvodce, od 9 do 16 hodin a návštěvníci se vstupenkou ze stavebně-historické prohlídky z 11. a 12. 9. mají v ten samý den nárok na volný vstup na věž. Na 19.9. chystá správa litomyšlského zámku komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor.

Stavebně-technické prohlídky pod názvem Pokrok nezastavíš! budou 19. září na zámku Slatiňany.

Přehled všech akcí realizovaných v září i dalších měsících na objektech ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

NÁVŠTEVNOST

„Bohužel je celkově návštěvnost za letní měsíce nižší, než-li v uplynulých letech. Jedinou výjimkou je zámek Hrádek u Nechanic, kde se konaly oblíbené Zámecké slavnosti a další kulturní akce, které si veřejnost oblíbila a zůstala jim věrná i letos. Byť jsme obecně zaznamenali velký zájem o dětské prázdninové prohlídky a také o prohlídky noční, kostýmované či stavebně historické, nepodařilo se nám dosáhnout čísel z předchozích let“, hodnotí uplynulé letní měsíce Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, který řídí 17 objektů ve výše uvedených třech krajích. „Na propadu návštěvnosti se podílí více faktorů – chybí nám zahraniční turisté a také jsme neorganizovali velké kulturní akce - a nebo jsme je ladili komorně, s ohledem na pandemickou situaci. Dalším faktorem jsou bezpochyby vládní nařízení, která jsou důležitá, ale ne každý chce podstupovat hodinovou prohlídku objektu s respirátorem – řada návštěvníků se předem dotazovala, zda musí mít zakryté dýchací cesty a reagovala ve smyslu, že si na prohlídku počkají, až nebudou roušky a respirátory povinné. Pravděpodobně právě z tohoto důvodu veřejnost hojně navštěvovala naše areály, například sychrovský, Babiččino údolí v Ratibořicích, zahrady na Kuksu, opočenský, zákupský, litomyšlský či rohozecký park a samozřejmě také hradní objekty, jako jsou Trosky, Bezděz či Litice. Vyšší příliv návštěvníků jsme zaznamenali v chladných srpnových dnech, nicméně, bohužel ani chladné počasí a s tím vyšší zájem veřejnosti o památky nedosáhl počtů z minulých sezon. Na druhou stranu – těší mne pozitivní ohlasy na letos nově otevřený Jurkovičův palác na Kunětické hoře a nové expozice na Litomyšli a Náchodě“, uzavírá statistiku ředitel Kadlec.

V současné době nadále platí na hradech a zámcích s interiérovými skupinovými prohlídkami povinnost zakrytých dýchacích cest, počty osob na prohlídkách jsou limitovány. Byl ale rozšířen on-line prodej vstupenek na prohlídky, aby se zvýšil komfort pro návštěvníky a nemuseli na prohlídku čekat.

Na hradě Bezděz je od září nepřístupná Velká věž, neboť zde probíhá stavební obnova, na hradě Grabštejn jsou prohlídkové trasy uzpůsobeny obnově tzv. Malého nádvoří. Bez omezení návštěvnického provozu se pokračuje s revitalizací Zámeckého kopce na Náchodě a opravou říms na Hrubém Rohozci, byť je v zámeckém nádvoří lešení. Na Kunětické hoře je trvale uzavřen hradní palác, který je v rekonstrukci.

Statistiky návštěvnosti v příloze a nebo zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3