Výstava v Římě představí šlechtu českých zemí v diplomatických službách při Svatém stolci a Suverénním řádu maltézských rytířů

Národní památkový ústav ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky při Svatém stolci a Suverénním řádem maltézských rytířů představí 22. listopadu v Římě panelovou výstavu a kolokvium o významných šlechticích, kteří působili v diplomatických službách u papežského stolce a v Suverénním řádu maltézských rytířů. Výstava se poté přesune do Papežské koleje Nepomucenum, kde bude k vidění až do 14. prosince.

„Smyslem této zahraniční aktivity je nejen připomenout a prezentovat evropský význam památek na šlechtické diplomaty českých zemí, zachovaných ve fondech hradů a zámků Národního památkového ústavu, ale také zdůraznit význam tohoto dědictví pro evropské i světové dějiny a v neposlední řadě navázat jeho prostřednictvím spolupráci s evropskými paměťovými institucemi za účelem výzkumu, prezentace a dalšího využití historického dědictví,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Panelová výstava s názvem Šlechta z českých zemí v diplomatických službách při Svatém stolci a Suverénním řádu maltézských rytířů přiblíží římskému publiku příběhy císařských vyslanců z českých zemí v Římě, historii diplomatických vztahů mezi Rakouským císařstvím, potažmo Rakousko-Uherskem, a Vatikánem, nebo průběh papežských audiencí. Pozornost bude věnována poslednímu rakousko-uherskému diplomatovi u Svatého stolce princi Johannu Schönburg-Hartensteinovi, majiteli jihočeského vodního zámku Červená Lhota. Samostatná část se zaměří na diplomatickou činnost velkopřevorů Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů od 17. do 20. století.

„Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a Maltě, jak zní od roku 1834 oficiální jeho název, byl vedle aktivit charitativního a hospitálního charakteru i významným prostředím formálních i neformálních diplomatických vztahů. Aristokraté z řad jeho členů se zapojovali do válečných a námořních akcí na obranu křesťanství, byli řádem i panovníky pověřováni diplomatickými misemi a službami,“ upřesňuje spoluautorka výstavy a kurátorka Národního památkového ústavu Eva Lukášová. „České velkopřevorství stálo u zrodu moderní sanitní záchranné péče, zřízení lazaretů pro zraněné vojáky a provoz sanitních vlaků, které se uplatnily v letech 1875–1918,“ doplňuje Lukášová.

Po výstavě bude následovat stejnojmenné vědecké kolokvium. Přednášek se ujmou historik Milan Buben (Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů) a odborná pracovnice Národního památkového ústavu Eva Lukášová (Památky k historii a aristokratickým členům řádu maltézských rytířů ve sbírkách hradů a zámků). 

Po slavnostním zahájení bude výstava přemístěna do Papežské koleje Nepomucenum, kde se v sobotu 24. listopadu uskuteční prezentace Národního památkového ústavu. České památky ve správě NPÚ zpřístupněné veřejnosti představí generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, s projektem Šlechta českých zemí v evropské diplomacii seznámí garant projektu a ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Výstava bude přístupná až do 14. prosince 2018.

Panelová výstava a kolokvium jsou jednou ze zahraničních aktivit projektu NPÚ Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, který je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Markéta Slabová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 417 685
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Pražská 773/93, České Budějovice