Prezentace barokních soch v lapidáriu v Čimelicích

Soubor 31 barokních soch z dílny J. K. Hammera je cenný jak svým počtem, tak uměleckou kvalitou. Sochy situované v krajině jsou už na původních místech nahrazeny kopiemi a nyní se podařilo najít důstojné místo pro prezentaci originálů v bezpečném prostoru nově zřízeného lapidária v Čimelicích.

  • Čimelice - stav po dokončení

    Čimelice - stav po dokončení

Jan Karel Hammer se svou dílnou v Čimelicích působil doložitelně mezi lety 1737–1757 a jeho sochařská díla ozdobila řadu míst v obci a jejím okolí. Část soch podle tradice byla určena pro alej vedoucí od čimelického zámku k zámku v Rakovicích, odkud byla později přemístěna na více míst v okolí. Od 80. do 90. let 20. století stále více materiálově degradované originální sochy postupně v exteriéru nahrazovaly kopie. Výdusky šesti soch světců na podstavcích stojí na pilířích hřbitovní zdi v Čimelicích. Na západní hranici hřbitova se nacházejí kopie monumentálního sousoší Kalvárie se sochami Krista na kříži, klečící sv. Máří Magdalenou, stojící Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou. Kopie čtyř soch světců zdobí kamenný most přes Čimelický potok. Další soubor osmi soch se nacházel na mostě přes Skalici v Dolních Nerestcích nedaleko Čimelic, další pochází ze sloupu Nejsvětější Trojice v blízkosti čimelického farního kostela a některé stály samostatně.

Sochy, dlouholetý provizorní depozitář Čimelice - stav po dokončení

Originály dlouhodobě zůstávaly uloženy v provizorních podmínkách ve veřejnosti nepřístupných prostorech. Před několika lety se objevila možnost vystavit sochařská díla přímo v Čimelicích v bývalé kotelně u čp. 244. Obec zahájila celkovou rekonstrukci objektu a zajistila restaurování originálních soch. Restaurátorské práce provedl akad. sochař Ivan Tlášek. Sochy byly v prostoru nového lapidária seskupeny do celků na základě jejich předchozího umístění v exteriéru. Kromě sousoší dvou putti jsou všechny sochy registrovanými kulturními památkami.

Ojedinělý soubor barokních soch je významným dokladem sochařského umění v regionu v době kolem poloviny 18. století. Obec při prezentaci regionálního kulturního dědictví nespoléhala na přidělení datačních prostředků, nýbrž hledala racionální finančně dosažitelné řešení. Dala tak dobrý příklad dalším samosprávám v regionu.

Za Jihočeský kraj nominuje ÚOP v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace jsou nominováni obec Čimelice, zastoupená starostou Vladimírem Pánkem, a historik Václav Vlček.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.