Záchrana a obnova zříceniny hradu Starý Světlov

Hrad byl založen zřejmě někdy v průběhu 14. století a život na něm utichl na přelomu 15. a 16. století, od té doby byla zřícenina dlouhodobě vystavena působení přírodních vlivů, vandalismu a podobně. Obec Podhradí se v roce 2013 rozhodla provést v areálu hradu rozsáhlou záchrannou akci.

Hrad Starý Světlov byl založen zřejmě v první polovině 14. století jako významné sídlo jedné z rodových větví Šternberků. V 15. století se stal důležitým vojenským a strategickým centrem, ale od přelomu 15. a 16. století na něm utichal život a nezadržitelně pustnul. Od druhé poloviny 18. století se zdivo navíc rozebíralo na stavební materiál. Z původně rozsáhlého hradu se dochovaly pouze impozantní terénní útvary a pozůstatky zděných konstrukcí soustředěné v prostoru hradního jádra, zdevastované ovšem působením přírodních vlivů i vandalstvím. Přesto jsou nositelem zajímavých informací a dokladem pozoruhodných stavebních detailů, jako je například unikátní konstrukce hradní brány, povrchová úprava hradeb nebo několik stavebních fází v paláci. V roce 2012 byl proto na podnět starosty obce Podhradí u Luhačovic Františka Koudelky zpracován památkový záměr (Hrad Starý Světlov – zadání opravy kulturní památky, Radim Vrla), který byl později rozpracován do projektu, na jehož realizaci obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova.

K záchraně pozůstatků této kulturní památky spojili síly památkáři z kroměřížského pracoviště NPÚ, obec Podhradí u Luhačovic i řada dobrovolníků a nadšenců. V květnu 2013 uspořádalo kroměřížské ÚOP worshop, jehož účastníci očistili a dokumentovali ohrožené partie zdiva. Další pracovní setkání pak probíhala (v závislosti na postupu konzervačních prací) celé léto. Součástí průzkumných a dokumentačních prací byla dílčí archeologická sondáž v prostorách paláce a brány, provedená Zdeňkem Schenkem a Janem Mikulíkem ze společnosti Archaia Olomouc. Průzkum přinesl překvapivé objevy, které značně posunuly dosavadní znalosti o stavebním vývoji i historii tohoto významného moravského hradu. V červnu začaly konzervační práce, tedy citlivá sanace historického zdiva, kterou prováděla firma Martina Petrůje z Valašských Klobouk. Musela se vypořádat s úskalími špatně přístupného staveniště a další výzvou bylo řemeslné zvládnutí ochranných nadezdívek ohrožených korun zdiva. Obojí se podařilo zvládnout mimořádně dobře. Nové partie líců byly ústupkem v šířce zdiva odděleny od originálních částí a výborná řemeslná práce umožnila jejich bezproblémové zapojení do prostředí zříceniny, vybavené poté informačními tabulemi pro návštěvníky. V rámci péče o torzální architekturu na území České republiky patří provedené práce ke špičkovým realizacím. Akce byla přínosná i metodicky, zkušenosti získané na Starém Světlově lze využít na jiných objektech tohoto druhu. Současně byl vytvořen netradiční informační systém, který významně přispívá ke kultivovanému zvýšení zájmu o památku a rovněž k její účinnější ochraně.

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana a obnova památky byli navrženi František Koudelka, starosta obce Podhradí a Martin Petrůj, dodavatel konzervačních prací.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.