Obnova Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze

Škola architektury AVU prošla v roce 2019, bezmála sto let od své výstavby a otevření, celkovou obnovou. Zvláštností rekonstrukce bylo, že základní koncept obnovy vznikal přímo na půdě Školy architektury pod vedením prof. Emila Přikryla i že otevřené výběrové řízení na navazující projektové fáze vyhrála absolventka této školy Marcela Steinbachová. Cílem projektantů bylo nepřipravit budovu opravou a modernizací o její autenticitu, ale naopak ji ještě důrazněji podtrhnout, očistit od nepůvodních prvků či doplnit o nové, které s původními souzní.

  • Pohled na ateliér po obnově

    Pohled na ateliér po obnově

Školu architektury založil v roce 1910 architekt Jan Kotěra a v letech 1919–1920 pro ni vypracoval projekt budovy, jednopatrové stavby se stanovou střechou ve stylu rané moderny s prvky doznívajícího kubismu na výrazném portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár, který Kotěrův projekt rozšířil o patrovou nástavbu s rovnou střechou a funkcionalistickými ateliérovými okny směrovanými na sever. Budova byla dokončena v roce 1924. Po druhé světové válce interiér školy upravil architekt Jaroslav Fragner, nové osvětlení navrhoval Jaroslav Fišer.

Památkově chráněná budova od 20. let prodělala jen nemnoho změn a její současná rekonstrukce se kromě modernizace ateliérů zaměřila na obnovu maximálně autentické podoby exteriérů i interiérů. Zásadní roli při přípravě projektu proto hrály restaurátorské průzkumy a studium archivních pramenů – původních plánů, fotografií, stavebních deníků, dobových poznámek a pamětí.

Škola architektury před obnovou Škola architektury po obnově

Na velmi zdařilém restaurování fasád, provedeném dle dochované dokumentace v původní barevnosti šlechtěnými omítkami a umělým kamenem, se podílel ateliér restaurátorů se studenty pod vedením Jana Kracíka, vedoucího pedagoga Restaurátorské školy sochařské AVU. Okna byla restaurována do své původní podoby, a to včetně zachování původního zasklení i částí kování. V interiérech byly renovovány historické keramické obklady na stěnách či původní pochozí dlažby. Podle dochovaného vzorku bylo obnoveno historické linoleum ve většině učeben. Historické vrstvy interiérových omítek zůstaly zakonzervovány pod novou povrchovou úpravou, došlo i k obnově historického mobiliáře jako svítidel, litinových otopných těles, vybraných sanitárních zařízení či nábytku.

Všechny modernizační úpravy směřující k odvlhčení a zateplení objektu či vybavení moderními sítěmi a zabezpečovacím zařízením byly prováděny v mezích možností šetrným způsobem, s maximálním respektem k památkovým hodnotám objektu, který od 20. let minulého století slouží až do současnosti studentům AVU. Pro všechny studenty bude nyní samotná škola vynikající prezentací příkladné památkové obnovy.

Za hl. město Praha nominovalo územní odborné pracoviště v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena Akademie výtvarných umění v Praze, zastoupená rektorem doc. MgA. Tomášem Vaňkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.