Komplexní obnova romantické Goethovy vyhlídky

Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha, zajímavý projev romantické architektury 19. století, je autenticky dochovanou stavbou, která neodmyslitelně patří do krajinného uspořádání lázeňských lesů v okolí Karlových Varů. Od konce 90. let 20. století byl objekt několikrát krátkodobě pronajat, od roku 2006 byl však veřejnosti zcela uzavřen a postupně chátral. Proto město Karlovy Vary v letech 2016–2019 připravilo a provedlo rozsáhlou obnovu stavby.

  • Obnovená Goethova vyhlídka

    Obnovená Goethova vyhlídka

Nejvýše položená karlovarská vyhlídka se nachází nad lázeňským centrem Karlových Varů v nadmořské výšce 639 metrů nad mořem. Objekt je součástí městské památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou. Hodnota stavby spočívá nejen v jejím architektonickém pojetí, ale i v jejím umístění v krajině.

Původní název honosného neogotického objektu – Stefaniewarte – upomínal na skutečnost, že výletní restaurace s vyhlídkovou věží byla v letech 1888–1889 vystavěna z podnětu korunní princezny Stefanie, snachy císaře Františka Josefa I. Stavbu z neomítnutého cihlového zdiva projektovali významní vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Objekt evokující představu středověkého hradu zahrnuje vyhlídkovou věž a restauraci v jediném celistvém komplexu. K mohutné válcové věži zdobené cimbuřím a arkýřem na krakorcích nad hlavním vstupem přiléhá vyšší štíhlá věž a dvě hranolovité stavby. Vyhlídková plošina rozhledny se nachází ve výšce asi 34 metrů.

Na stavu památky se postupem doby podepsala nedostatečná údržba – spodní partie budovy byly narušovány vzlínající vlhkostí, do stavby zatékalo a větší poškození vykazovaly skladby teras a navazující konstrukce. V rámci rekonstrukce objektu byl zejména obnoven vnější plášť, v místech demolované přístavby na terase byla obnovena fasáda a doplněny v minulosti otlučené tektonické prvky. Proběhla oprava střechy a okapových svodů, byl upraven interiér i bezprostřední okolí památky.

Dispozice objektu stejně jako interiér se zbavily nevhodných novodobých zásahů. Nově zřízený víceúčelový prostor v přízemí umožňuje pořádat kulturní a společenské akce. Pro návštěvníky bylo vybudováno zázemí v suterénu objektu, v patře vznikla kancelář pro personál a salonek. Obnoveno bylo také schodiště do věže.

Obnovou Vyhlídky Johanna Wolfganga Goetha byl veřejnosti zpřístupněn zajímavý příklad romantické architektury 19. století, který tvoří nedílnou součást lázeňské terapeutické krajiny Karlových Varů. Ta patří k nejvýznamnějším krajinám tohoto druhu v Evropě a je součástí sériové transnacionální nominace jedenácti evropských lázeňských měst Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ve specifických podmínkách Karlovarského kraje nadto obnova památkového objektu přispívá k posilování regionální identity a vztahu současných obyvatel někdejšího vysídleného pohraničí ke kulturním hodnotám jejich bydliště.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo město Karlovy Vary, zastoupené primátorkou Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.