Objev bronzového pokladu z Mezirolí

Bronzový poklad z Mezirolí tvoří unikátně dochovaný soubor osmnácti šperků z doby bronzové. Okolnosti, za nichž byl objeven, mohou přitom sloužit jako vzorový příklad spolupráce nálezce s odborníky.

  • Bronzový poklad z Mezirolí po konzervaci (foto Jan Přibilský)

    Bronzový poklad z Mezirolí po konzervaci (foto Jan Přibilský)

Soubor šperků z doby bronzové byl v Mezirolí objeven zcela náhodně a bez použití detektoru kovů; nálezce totiž původně hledal vhodné kameny na skalku. V této souvislosti je třeba ocenit jeho okamžitou snahu o odevzdání pokladu a příkladnou spolupráci s odborníky.

Dominantní prvky souboru osmnácti šperků z přelomu mladší a pozdní doby bronzové tvoří dvojice rozměrných terčovitých spon a nápažníků. Především terčovité spony patří k vzácným nálezům, které významem přesahují území České republiky. Všechny předměty nesou bohatou a precizní výzdobu, jsou dochovány v původní, tedy nezdeformované podobě a nálezcem nebyly nijak poškozeny. Odborný revizní výzkum rovněž doložil, že jde o autentické místo, kam někdo šperky před téměř třemi tisíci lety uložil úmyslně – pravděpodobně z rituálních důvodů.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byl navržen Michael Drugda (nálezce)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Pohled na objev pozůstatků hradby

Mimořádný objev pozůstatků hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku navazuje na záchranný archeologický výzkum, při němž byly na stejném místě v letech...

Cena NPÚ
Archeologická lokalita zaniklé obce Nesvětice – nálezy

Archeologické výzkumy lokality Nesvětice přiblížily dvě odlišné etapy vývoje jedné polykulturní lokality – období raného středověku a 2. světové války. V obou případech...

Valentinská brána a hradby Starého Města

V souvislosti s rekonstrukcí domu Na Kocandě se podařilo odkrýt pozůstatky hradebních zdí a brány z poloviny 13. století. Jedinečný objev přináší nové informace o podobě...