Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz

Rokoková oltářní architektura s obrazem titulárního světce sv. Jiljí a bohatou plastickou a figurální výzdobou je cennou ukázkou uměleckého řemesla třetí čtvrtiny 18. století.

  • Bezděz, kostel sv. Jiljí, hlavní oltář, detail obrazu sv. Jiljí na retabulu, stav před restaurováním, červen 2007 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Ivo Habán

    Bezděz, kostel sv. Jiljí, hlavní oltář, detail obrazu sv. Jiljí na retabulu, stav před restaurováním, červen 2007

V roce 2007 začaly z podnětu tehdejšího faráře Jana Nepomuka Jiřiště záchranné práce, jimž předcházel podrobný restaurátorský průzkum. 

Části oltáře byly po demontáži převezeny do restaurátorské dílny a po ozáření na nich byla postupně obnovena původní polychromie a zlacení a stříbření. Obraz sv. Jiljí byl metodou rentoaláže nažehlen na nový plátěný podklad, očištěn, retušován a opatřen ochrannou vrstvou. 

Restaurátorským ​zásahem byl oltář, který by se jinak v průběhu času vlastní vahou doslova rozpadl na neopravitelné kusy, zachráněn a obnovením původní polychromie získal podobu, kterou měl ve třetí čtvrtině 18. století. Práce financovala bezdězská farnost za přispění programu restaurování movitých kulturních památek ministerstva kultury, restaurování provedla ak. malířka Alena Moravcová.

Záchrana a obnova hlavního oltáře v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz byly nominovány do celostátního kola prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jako příklad dobré praxe v Libereckém kraji za rok 2013 v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Jilemnice, kostel sv. Alžběty, detail dřevořezu „Křest etiopského dvořana“, polovina 18. století | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici odhalil v základových partiích zahradního domku a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty....

Rotunda sv. Václava na Malé Straně

Raně středověká rotunda sv. Václava byla objevena v roce 2004 při záchranném archeologickém výzkumu, který probíhal v souvislosti s rekonstrukcí budovy...

Cena NPÚ
Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...