Záchrana zříceniny hradu Hartenberg v Hřebenech

Hrad Hartenberg, který pravděpodobně pochází z 12. století, začal po zestátnění v roce 1945 chátrat a jeho zkázu málem dokonaly úmyslně založené požáry. Až když se záchrany pozůstatků sídla ujal Bedřich Loos, zahájil postupnou obnovu tradičními postupy a technologiemi, do níž zapojil tuzemské i zahraniční dobrovolníky. Trvalou péči o památku zajišťuje za pomoci stavební huti, kde pracují sociálně znevýhodnění lidé, a Hartenberg nyní poskytuje zázemí i pro vzdělávací programy a kulturní akce.

  • O záchranu Hartenbergu se svou prací přičinili dobrovolníci

    O záchranu Hartenbergu se svou prací přičinili dobrovolníci

Zřícenina bývalého ministeriálního hradu Hartenberg se vypíná na strmém ostrohu v údolí řeky Svatavy. První písemná zmínka o něm pochází až z roku 1345, ale podle nejnovějších průzkumů byl založen už ve 12. století. Prošel mnoha přestavbami – nejprve na hrad bergfritového typu, v 16. století následovala velkorysá šlikovská pozdně gotická až raně renesanční přestavba a v průběhu 17. až 19. století se sídlo proměnilo v pohodlný renesanční a později barokní zámek. Po zestátnění v roce 1945 chátral a po několika úmyslně založených požárech v letech 1984–1991 se zřítila část hlavního paláce, věž přišla o krov a nádvorní budovy byly téměř srovnány se zemí.

Stav kaple v roce 2006 Kaple v roce 2015

Na konci 20. století se záchrany vypáleného a zpustlého hradu ujal Bedřich Loos a zahájil práce na obnově tradičními postupy a technologiemi s využitím místních zdrojů. Hrad se také stal velmi vyhledávanou a oblíbenou základnou studentského dobrovolnictví, protože ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací INEX–SDA zde od roku 2000 probíhají mezinárodní kempy za účasti dobrovolníků z Evropy i z Austrálie, Mexika, Brazílie, Spojených států, Kanady a dalších zemí. Vznikla zde rovněž stavební huť, budovaná postupně praktickým zaučením sociálně vyloučených, dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných lidí. Huť rovněž obnovuje okolí hradu a další historicky hodnotné stavby v obci, jichž se Bedřich Loos ujal. Hartenberg poskytuje zázemí řadě environmentálních a vzdělávacích programů nebo kulturním akcím, které každoročně navštíví tisíce zájemců.

Na hradě se mimo jiné průběžně aktualizuje stavebněhistorický a archeologický průzkum, takže se stal cenným zdrojem poznání v oblasti stavební historie a historických řemeslných postupů. Obnova Hartenbergu je dlouhodobě zařazena do programu záchrany architektonického dědictví.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bili navrženi Bedřich Loos a občanské sdružení Hartenberg

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...