Arnoldova vila Drobného 299/26, Brno-Černá Pole

Vila situovaná v atraktivní lokalitě mezi ulicemi Drobného a Černopolní, v těsné blízkosti vily Tugendhat, byla postavena v roce 1863 pro brněnského stavitele Josefa Arnolda podle jeho vlastního návrhu. Vila představuje významný příklad prvotní zástavby v nejstarší brněnské vilové kolonii nad Lužánkami, jejíž urbanistický koncept navrhl významný vídeňský architekt a zároveň jeden z tvůrců vídeňské Ringstrasse Heinrich von Ferstel. Vila má tedy neopomenutelný historický, architektonický i urbanistický význam.

  • Arnoldova vila Brno | © NPÚ

    Arnoldova vila Brno<br>Copyright: NPÚ

Dvoupodlažní částečně podsklepená vila nepravidelného půdorysu situovaná ve svažitém terénu je zastřešena sedlovými, valbovými a pultovými střechami z pálených tašek, nad nimi dominuje hmota věže se sedlovou střechou. Průčelí jsou omítnuta plasticky utvářenou omítkou, určité architektonické plochy a prvky jsou v provedení hladké omítky (pasparty určitých oken, lizény, omítka železobetonových konzol verandy) nebo profilované omítky (bosovaná nároží, podokenní římsy určitých oken, lizény a další plochy a jiné). Výjimkou uvedeného je předstupující sokl v části 1. PP s hladkou omítkou a věž 3. NP s hrázděným režným zdivem. Okna v průčelích jsou kastlová (určitá mají integrovanou dřevěnou předokenní roletu, v 1. PP je několik oken s kovovými rámy, dveře jsou dřevěné, k výrazným truhlářským prvkům patří stříška s dřevěným dekorativním sloupem situovaná nad schodištěm u vstupu do vily, veranda u vstupu (severovýchodní průčelí) a veranda s dekorativním geometrickým členěním rámů (jihozápadní průčelí). Ke stínění verandy sloužila, dnes již nefunkční, markýza. K uměleckořemeslným zámečnickým prvkům patří zábradlí u schodiště před vstupem, zábradlí mělkého balkonu před verandou (1. NP), zábradlí s vegetabilně dekorovaným litinovým zábradlím a nosná konstrukce stříšky terasy ve 2. NP na rizalitu jihovýchodního průčelí.

K hodnotným prvkům interiéru patří výplně vstupů, táflování, zábradlí schodiště (prvky ze dřeva a litiny), žlutá monochromní dlažba se žlutočervenou bordurou s meandrovitým dekorem, modrobílá ornamentální dlažba, černobílá dlažba se šachovnicovým vzorem a bordurou s motivem vlny, dřevěná profilovaná podlahová lišta, štuková výzdoba stropů, jídelní výtah opatřený táflováním navazujícím na provedení dveří a další prvky.

Josef Arnold patřil k předním tvůrcům brněnské architektury 19. století (realizoval vlastní projekty, ale byl i prováděcím stavitelem u řady veřejných a soukromých staveb podle návrhů jiných architektů, např. evangelický, tzv. Červený kostel na Komenského náměstí, německé gymnázium, dnes JAMU aj.).

Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě, nutně vyžaduje celkovou obnovu: omítky chybí v různých partiích průčelí v rozsahu cca 10 - 20 % celkových ploch, cca 80 % ploch existujících omítek není soudržná s podkladem, vlivem působení zemní vlhkosti a vlivem absence omítek dochází k degradaci cihelného a kamenného zdiva, konstrukce krovu vykazuje napadení houbou a dřevokazným hmyzem, veškeré exteriérové prvky mají dožilé povrchové úpravy (s fragmenty původní povrchové úpravy) a dochází k poškození či úbytku jejich hmoty, některé prvky nejsou funkční (např. markýza). Na spodním líci balkonu u JV průčelí je obnažená výztuž.

V minulosti byla upravena původní dispozice realizací hygienického zázemí školky a vestavbou příčky, jejímž důsledkem je vážné poškození štukové výzdoby stropu v interiéru. Povrchy interiérových prvků byly v minulosti převrstveny, provedení sekundární povrchové úpravy se u určitých prvků odlišuje od primárního provedení (např. fládrování je převrstveno bílým nátěrem). Určité skleněné výplně dveří jsou sekundární nahrazující zpravidla dřevěnou kazetu dveří.