Železniční stanice Vyšehrad

Vyšehrad, Svobodova čp. 86, rejstříkové číslo ÚSKP: 50534/1-2274, vlastník: právnická osoba

  • Vyšehrad, železniční stanice Vyšehrad (2014)

    Vyšehrad, železniční stanice Vyšehrad (2014)

Secesní nádražní budova, připisovaná architektu Antonínu Balšánkovi, byla spolu s přízemní hrázděnou budovou čekárny (demolovaná v prosinci roku 2007) vystavěna roku 1904 a je částí památkově chráněného areálu nádraží.

Hlavní budova vykazuje havarijní stav fasád, stropů a krovu. V objektu jsou dřevokazné houby. Objekt má využity pouze dvě kanceláře, jinak je vystěhován a nevyužíván. Podchod mezi nádražními budovami byl zazděn z důvodů havarijního stavu jeho konstrukce. Bylo provedeno částečné provizorní zajištění krovu a zabezpečení částečného větrání interiérů napadených dřevokaznými houbami. Opraveny byly svody dešťové vody a žlaby. Havarijní stav nosných konstrukcí a fasád hlavní budovy spolu s šířením dřevokazných hub trvá. Budova čekárny byla bez povolení demolována v prosinci roku 2007. V letech 2010–2011 byl projednáván záměr stavebního projektu a byly provedeny provizorní opravy zastřešení. O rok později bylo provedeno nové provizorní zastřešení, byl zpracován projekt pro stavební povolení. V roce 2013 proběhla prohlídka zástupců územního odborného pracoviště NPÚ na místě, kteří provedli fotodokumentaci objektu. Havarijní stav nádraží přetrvával i v roce 2014. V červnu 2014 bylo vydáno závazné stanovisko MHMP OPP ohledně zabezpečovacích prací. Přestože NPÚ ÚOP HMP stav předmětné kulturní památky průběžně dlouhodobě sleduje a uplatňuje zákonem svěřené pravomoci, kulturní památka byla i v roce 2015 ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje nadále celkovou obnovu. Především exteriér kulturní památky vykazuje velké známky chátrání a degradace, nutná je též oprava poškozených krovů a stropů. V případě neodstranění stávajících statických poruch a nezamezení degradačním procesům konstrukce způsobených vlivem šíření dřevokazných hub může dojít k nevratnému poškození hodnot stavby, potažmo k zániku této kulturní památky. NPÚ ÚOP HMP v r. 2015 podal další podnět k zahájení správního řízení pro zanedbávání údržby objektu nádraží Vyšehrad.