Zámek Petrovice

Petrovice, Bellova čp. 1, rejstříkové číslo ÚSKP: 40826/1-1706, vlastník: fyzické osoby

  • Petrovice, zámek (2014)

    Petrovice, zámek (2014)

Barokní zámek byl postaven na místě původní tvrze ze 14. století. V 19. století proběhly neobarokní a neogotické úpravy. Budova zámku je jednopatrová s atikovým polopatrem, fasáda je bohatě vybavena figurální výzdobou. Na severní straně nádvoří stojí neogotická brána s věžičkami a cimbuřím. Areál je vymezen ohradní zdí. Součástí areálu je množství rozsáhlých hospodářských objektů.

Areál je bez využití, neobydlen a bez jakékoliv údržby. Stav konstrukce je kritický, byla postižena statickým narušením. Areál je degradován náletovou zelení. Od roku 2011 je stav hlavní zámecké budovy i většiny hospodářských objektů kritický (část vyhořela). V roce 2012 byly v areálu provedeny některé zásahy proti vniknutí osob, stav hlavní zámecké budovy je havarijní, střecha se propadla, sochařská výzdoba je z části odcizena a poškozena. Budova při hřbitovu je vyhořelá, stále bez zastřešení. Hospodářské objekty jsou bez využití, v havarijním stavu. V roce 2013 bylo provizorní zazdění některých okenních otvorů v přízemí zámku prolomeno, areál je tak využíván bezdomovci. Přilehlý park se zaniklou kompozicí zaniká kvůli zarůstání nálety. Probíhá postupná destrukce terasy schodiště, zábradlí a terasní zdi, ohradní zeď je částečně v havarijním stavu. V roce 2016 tento stav přetrvává a nadále se zhoršuje.