Schubertova vila v Liboci

Novorenesanční vila s otevřenými lodžiemi a sgrafitovou výzdobou; Liboc, Libocká čp. 276; vlastník: fyzické osoby

  • Liboc, Schubertova vila (2014)

    Liboc, Schubertova vila (2014)

Libockou vilu pro dr. Eduarda Schuberta navrhl v roce 1871 architekt Zdenko Schubert von Soldern. Projekt vychází z tradice renesanční a antické architektury. Stavba na půdorysu písmene L je charakteristická malebnou asymetričností. Nechybí Itálií inspirovaná věž, lodžie s toskánskými sloupy a terasy. Fasády mají sgrafitovou výzdobu. Vila se zahradou je situována v těsném sousedství národní kulturní památky letohrádek Hvězda s oborou.

Vila je dlouhodobě neobydlená a bez využití. Budova má celkově výrazné poškození obvodového pláště i interiérů, delší čas do ní zatékalo.

V minulosti byla provedena některá základní opatření: provizorní zastřešení terasy, zabezpečení okenních otvorů, napojení střešních svodů, zajištění odvodu dešťové vody od objektu. V roce 2012 byly opraveny okapní svody. V roce 2013 byla na základě podnětu ke správnímu řízení provedena prohlídka objektu za účasti zástupců Odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 6.

V následujících letech však docházelo k postupnému poškození již provedených starších zabezpečovacích prací (provizorní krytina apod.). Pozemek bývalé zahrady zcela bez údržby porostlý náletovou zelení, část pozemku poznamenána nepovolenými terénními úpravami a stavbami. Havarijní stav v roce 2022 nadále přetrvává. Alarmující je zhoršující se stav střešního pláště.

Schubertova vila v Památkovém katalogu