Tvrz Královice

Královice, K Markétě, Pod Hradem čp. 19, rejstříkové číslo ÚSKP: 41278/1-2002, vlastník: fyzické osoby

  • Královice, tvrz (2014)

    Královice, tvrz (2014)

Původní středověká tvrz je poprvé připomínána koncem 14. století. Renesanční úpravy dle datace na omítce na jižním průčelí věže pocházejí z roku 1562. Hranolová pravidelná věž má předsazené poslední patro na krakorcích s obloučkovými pasy. Pod novodobou omítkou jsou patrná psaníčková sgrafita. Z gotiky se dochovalo ve schodišti malé okénko s kamenným ostěním a portálek v severní zdi. Součástí souboru tvrze jsou mladší objekty hospodářského zázemí ve dvoře, který je ohrazen kamennou neomítanou zdí.

Gotická tvrz je bez využití, stav objektu je kritický. V areálu jsou objekty částečně užívané obýváním. Částečně je celek bez využití, nicméně je devastován, jsou poškozené střechy. Připravoval se projekt obnovy. V roce 2011 byla projednána dokumentace k územnímu řízení, zatím se však nic nedělo, jen propadlé střechy hospodářských budov byly provizorně zakryty plachtami. V roce 2014 plánoval nový vlastník další obnovu.