Fara v Šonově

Pozdně barokní fara z roku 1782 prošla klasicistními úpravami v roce 1825.

Fara stojí uprostřed obce v těsném sousedství původního hřbitova a nedaleko kostela sv. Markéty. Přiléhají k ní i menší hospodářská stavení, která ale nejsou památkově chráněná. Jedná se o vrcholně barokní venkovskou faru se standardní trojdílnou trojtraktovou dispozicí. O jejím vrcholně barokním původu vypovídá kromě dispozice i řada stavebních detailů a prvků v interiéru i exteriéru, jako jsou klenby, římsy, portály, ale i štuková zrcadla v podobě kvadrilobů na podestách schodiště. Společně s kostelem sv. Markéty tvoří významný architektonický celek zakomponovaný do zástavby obce i do barokní krajiny. Na rozdíl od velké většiny venkovských far byla šonovská ušetřená novodobých stavebních zásahů, paradoxně se jí ale vyhnula i jakákoliv údržba a objekt se nachází v krajně havarijním stavu.

Objekt je silně zchátralý a dlouhodobě bez údržby. Postupně se propadla značná část střechy, do objektu silně zatéká. To mělo za následek i zřícení stropů nad prvním patrem a značné části kleneb nad přízemím. Chybí většina výplní otvorů, zdivo je porostlé náletovou vegetací. Odpadávajícími částmi propadlé střechy je ohroženo i okolí stavby.

Stav objektu se postupně dále zhoršuje, vlastníci jsou zcela pasivní, nepodařilo se prosadit nařízené zabezpečovací práce.