Branické ledárny

Braník, Ledařská, U Ledáren čp. 7 a čp. 238, rejstříkové číslo ÚSKP: 41485/1-2134, vlastník: právnická osoba

  • Braník, Branické ledárny (2014)

    Braník, Branické ledárny (2014)

Industriální areál ve stylu pozdní geometrické secese s uplatněním režného zdiva vznikl v letech 1908–1911 podle projektu architekta Josefa Kovařovice. V centru areálu je dominantní objekt lednice (čp. 7), propojené původně s řekou dnes již neexistujícími lávkami a výtahy na led. Součástí areálu je vila – dům správce, budovy bývalých stájí (čp. 238) a bývalé kolny (strojovny, sklady, dílny). Stavba lednice je unikátní nejen architektonicky, ale i technicky – byla zde použita raná železobetonová konstrukce a důmyslný systém větrání a kanalizace.

Areál je devastovaný dřívější absencí celkového využití, absencí základní údržby i nevhodným současným využitím částí areálu. Areál postupně chátrá. Na začátku roku 2010 byl konzultován se zástupci NPÚ záměr konverze areálu bývalých ledáren. K dokumentaci pro územní řízení navrhující přeměnu a dostavbu areálu ledáren (na bytové objekty, komerční plochy a pro hotelové ubytování) bylo v roce 2010 vydáno odborné vyjádření NPÚ a následně závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. K realizaci uvedeného záměru však nedošlo. Neutěšený stav celého areálu tak nadále trval i v roce 2015.