Sýpka v Kostelci na Hané

Nevyužívaná budova sýpky je v havarijním technickém stavu, pořebuje celkovou obnovu.

Barokní sýpka z 2. pol. 18. stol. je spolu se sousední obytnou budovou posledním pozůstatkem velkého hospodářského dvora. Rozlehlá zděná omítaná dvoupatrová budova je protáhlého obdélného půdorysu, má sedlovou střechu krytou pálenou taškou bobrovkou. Na západním průčelí je nad vchodem s vraty umístěn kamenný erb Lichtenštejnů. Budova je využívána pouze v části přízemí k obytným účelům, jinak je nevyužívaná.

V roce 2014 byl proveden monitoring stavu památky – havarijní stav trvá.