Socha antického mladíka, Slavkov u Brna

Barokní socha v zahradě zámku Slavkov – Austerlitz

Socha antického mladíka bez atribuce, situovaná v parku severně od objektu zámku. Drobný objekt je hodnotným kamenosochařským dílem a součástí výzdoby zámeckého parku.

Objekt je v celkovém havarijním stavu: na soše je viditelné povrchové poškození velkého rozsahu. Větší i menší části díla jsou odpadlé. Soše chybí končetiny (obě ruce a pravá noha), nos a prsty u nohy. Modelace a detaily působením okolních faktorů postupně zanikají (detaily tváře, vlasů, draperie). Povrch sochy je značně napaden mechem a lišejníkem. Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.