Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – zámek Velké Losiny – pronájem prostor pro cukrárnu-kavárnu

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – zámek Velké Losiny – pronájem prostor pro cukrárnu/kavárnu.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje do 30. 5. 2023. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 30. 5. 2023 do 12.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa zámku Velké Losiny, Zámecká 268, 788 15 Velké Losiny v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 30. 5. 2023 v 14.00 hod. na zámku Velké Losiny, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2023.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.