Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – Zámek Buchlovice – pronájem prostor pro čokoládovnu s venkovním posezením

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – Zámek Buchlovice – pronájem prostor pro čokoládovnu s venkovním posezením.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 11. 12. 2023. Návrhy budou doručeny nejpozději
dne 11. 12. 2023 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, SZ Buchlovice, Náměstí Svobody 13, PSČ: 687 08 Buchlovice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to poštou doporučeně.
Otevírání obálek proběhne dne 11. 12. 2023 ve 13:00 hod. na zámku Buchlovice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 12. 12. 2023.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.