Průmyslové dědictví

Projekt byl zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi památkové péče v České republice a Norsku.

  • operační program: CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
  • programová oblast: PA 16-3 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
  • doba trvání projektu: 1. 6. 2014 – 30. 4. 2016
  • stav: ukončené
  • příjemce: NPÚ, Metodického centrum technických památek a průmyslového dědictví při ÚOP v Ostravě
  • celkové výdaje projektu: 3 852 225 Kč

Projekt Průmyslové dědictví byl realizován v partnerské spolupráci Národního památkového ústavu – Metodického centra technických památek a průmyslového dědictví při ÚOP v Ostravě a Riksantikvaren – Directorate for Cultural Heritage v Norsku.

Projekt byl zaměřen na vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, systémy ochrany a s metodami obnovy a možnostmi nového využití. Více informací naleznete zde.

Na tomto základě byla připravena putovní výstava věnovaná významným příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska a příkladům znovuoživení průmyslových objektů a areálů, které ztratily svou původní funkci, s reflexí úspěchu a neúspěchu z pohledu památkové péče (respektování památkových hodnot, jejich využití při hledání nového obsahu a formy) a česko-anglická publikace Technical monuments in Norway and the Czech Republic / Technické památky v Norsku a České republice.

Shrnutí přinesla závěrečná stejnojmenná závěrečná odborná mezinárodní konference konaná  ve dnech 5. a 6. dubna 2016 v Ostravě. Na konferenci vystoupili odborníci z obou pořádajících institucí a dalších spřátelených institucí v Norsku, dále z Českého vysokého učení technického v Praze, včetně Výzkumného centra průmyslového dědictví, Vysokého učení technického v Brně a řečníci z řad soukromých vlastníků. Kromě přednášek a exkurzí do industriálního prostředí nabídli pořadatelé i diskuzi nad konverzí Dolní oblasti Vítkovice. Cílem bylo otevřít odbornou diskusi k současnému stavu poznání industriálního dědictví, jeho zhodnocení, zprostředkování a využití u nás i v zahraničí. 

V rámci tohoto projektu byla rovněž financována fondem pro bilaterální spolupráci bezprostředně související iniciativa Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví (zkoumání, vyhodnocení a prezentace vybraných témat).

Partner projektu:

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Michaela Ryšková, tel. +420 775 892 640, ryskova.michaela@npu.cz
  • Mgr. Inka Pospíšilová, tel. +420 725 548 227, 220 184 098, pospisilova.inka@npu.cz