Zprávy památkové péče 3/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, generální ředitelství

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

167

95 Kč

skladem

Koupit

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno druhu uměleckých památek, který dosud stojí poněkud stranou pozornosti – mozaikám. S výjimkou slavné Zlaté brány svatovítské katedrály je u nás takzvané muzívní umění věcí až pozdního 19. a 20. století. Možná i proto jsou mozaiky jako specifický druh umělecké tvorby doceňovány teprve v poslední době. V mimořádné rozsáhlém svazku, na kterém se podíleli odborníci z NPÚ, AVU, VŠCHT, pardubické restaurátorské fakulty i autoři ze zahraničí, je mozaika představena hned z několika stran. Kromě ucelených přehledů o dějinách mozaiky na našem území se zde mohou čtenáři seznámit s podrobnou charakteristikou jednotlivých druhů mozaiky i souvisejícím pojmoslovím. Tento obecnější pohled pak doplňují studie věnované konkrétním umělcům, dílům i záchranným restaurátorským akcím. To vše je samozřejmě doplněno bohatou a pestrou obrazovou přílohou, která názorně dokládá bohatost forem, které mozaika na našem území v průběhu posledních 150 let nabývala.


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky