Zámek Červená Lhota připomíná významného diplomata Johanna Schönburg-Hartensteina

Johann Schönburg-Hartenstein (1864-1937)

Jednoho z nejvýznamnějších diplomatů přelomu 19. a 20. století, prince Johanna Schönburg-Hartensteina, připomíná pomocí webových stránek zámek Červená Lhota, který se tímto netradičním způsobem zapojuje do celorepublikového projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.

Návštěvníci webových stránek červenolhotského zámku mají vůbec poprvé možnost prostřednictvím historického kalendáře sledovat život významného diplomata přelomu 19. a 20. století prince Johanna Schönburg-Hartensteina (1864-1937). Pravidelné příspěvky postupně poodhalí žitovní osudy a diplomatickou kariéru jednoho z nejvýznamnějších novodobých majitelů Červené Lhoty, která se stala jeho rezidencí od roku 1901. Akcent je položen na jeho vyslanecké působení na dvoře rumunského krále v Bukurešti a především však na jeho úlohu velvyslance ve Vatikánu.

Historický kalendář je jednou z dílčích aktivit, kterými se zámek zapojuje do projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, zaměřeného v roce 2018 na téma šlechtické diplomacie.

Historický kalendář naleznete zde.

V duchu šlechtické diplomacie se ponesou i další akce na Červené Lhotě :

26. 5. Přednáška docenta Šmída o vztahu Vatikánu a Rakousko-Uherska za 1. války se začátkem v 15 hodin

25. 8. Císařův diplomat, diplomatův císař - Hradozámecká noc na téma působení prince Johanna Schönburg-Hartensteina v diplomatických službách, zejména u Apoštolského stolce ve Vatikánu, spojená s volnými prohlídkami zámku, vernisáží výstavy, přednáškou a dětskými výtvarnými dílnami