Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Raně barokní klepadlo z hlavního vstupu, chrám Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet čtyři pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Zvýší se tak jeho šance na zisk ocenění Památky děkují, které vítěz obdrží spolu s dalšími laureáty v úterý 3. října na slavnostním předávání cen na zámku v Bučovicích. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pátku 15. září.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.