Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2007

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-86570-13-6

100 Kč

poslední výtisky

Koupit

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

OBSAH:


Poznámky k fragmentům barevného pojednání nejstaršího interiéru kostela sv. Mořice v Olomouci / Zdenka Bláhová  5
Krámky u chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku – poznámka k obnově identifikace / Irena Blažková  17
Restaurování malířské a štukové výzdoby kaple sv. Františka Xaverského v Kokorech v roce 2006 / Kamila Davidová  20
Kachle s erbovními motivy hradu Šternberka (okr. Olomouc) Příspěvek archeologie k heraldice / Hana Dehnerová  25
K nálezům tympánů v sakrálních objektech na Šumpersku a Jesenicku a jejich problematika / Lucie Drábková  30
Obnova identifikace nemovitých kulturních památek a její dopady na poznání a ochranu vybraných památek prusko-rakouské války r. 1866 na Přerovsku / František Chupík  33
Familiantské vesnice jižní Hané / Jiří Kaláb  41
Marginální tvorba a památkové péče / Pavel Konečný  49
Architektonický vývoj Zábřehu na konci 19. a ve 20. století / Martina Mertová  51
Mariánský sloup v Uničově – Iva Orálková 66
Poznámky k problematice lázeňské architektury v 19. století / Robert Šrek  74
Univerzitní obrazová teze P. Theobalda Mause podle předlohy Alessandra Marchesiniho ze sbírek státního zámku Velké Losiny / Veronika Štěpánková  82
Soubor posmrtných portrétů ze 17. stolení na zámku Velké Losiny / Lenka Vaňková  86

Šumvald (okr. Olomouc), farní kostel sv. Mikuláše / Tomáš Vítek 91

K lokalizaci a datování Židovské a Nové brány v Olomouci / Richard Zatloukal  104
„Renesanční“ epitaf ze zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku / Ondřej Jakubec  111
Vypovídací schopnost historických krovů a jejich památkové hodnoty /  Jiří Bláha  117
Dendrochronologické datování krovů na Hané / Tomáš Kyncl  121
Výsledky stavebně-historického průzkumu krovu farního kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně /  Tomáš Vítek, Tomáš Kyncl  128
Vývoj krovů na Jesenicku /  Eva Pulkrtová  133
Obrazová příloha  139
Seznam vyobrazení  206
Abbildungsverzeichnis  213
Zusammenfassung  221