Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

22. přednáškový cyklus

Již 22. přednáškový cyklus bude zahájen v mimořádném termínu – v pátek 22. září v 17 hodin v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6, nikoli v pondělí, jak bylo...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Druhým rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována objektům v...

Krajina: kulturní i přírodní dědictví

Generální ředitelství NPÚ

Tématem přednášek ve druhém pololetí roku 2017 je Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví. Přednášky se konají v knihkupectví a informačním centru Národního...

Památkový rozměr jihočeské krajiny

ÚOP v Českých Budějovicích

Dvanáctidílný přednáškový cyklus přiblíží kulturní historii jihočeské krajiny, prehistorickou a raně středověkou sídelní strukturu, šlechtická sídla, zahrady a parky,...

Mezi řádky

ÚOP v Josefově

Přednášky z cyklu Mezi řádky pokračují i v roce 2017 obvykle třetí čtvrtek v měsíci v 17.30 ve Wenkeově domě nebo v malém sále Městského divadla v Jaroměři a opět se...

21. přednáškový cyklus v Českých Budějovicích

ÚPS v Českých Budějovicích

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích. Přednášky probíhají...