Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Cyklus přednášek "Netradiční univerzita"

Městská knihovna Antonína Marka Turnov pořádá cyklus přednášek nazvaný "Netradiční univerzita" věnovaný zámkům, hradům a šlechtickým rodům (nejen) v Českém ráji. Do...

Cyklus přednášek "Památky kolem nás 2022"

ÚPS na Sychrově, ÚOP v Liberci

Územní památková správa na Sychrově a Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci opět...

Hovory s kastelány 2021

Generální ředitelství NPÚ

Na podzim r. 2021 navazujeme již po šesté, po krátké odmlce způsobené pandemií COVID–19, na pravidelný cyklus přednášek pro veřejnost Hovory s kastelány, který je...

27. veřejný přednáškový cyklus - podzim 2019

Jarní běh 27. přednáškového cyklu pro se ruší.

Hovory s kastelány 2020

Generální ředitelství NPÚ

V roce 2020 byl zahájen 5. ročník cyklu přednášek pro veřejnost "Hovory s kastelány" připravený odborem edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství Národního...