Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Již třetím rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována objektům,...

23. přednáškový cyklus - jaro 2018

Jarní běh 23. veřejného přednáškového cyklu startuje již v pondělí 5. března od 17 hodin přednáškou Mgr. Mileny Hajné, PhD. na téma portréty renesanční šlechty. Těšit se...

Přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně v roce 2018

ÚOP v Ústí nad Labem

Volný cyklus v sídle NPÚ v Ústí nad Labem, tedy na zámku Krásné Březno, pokračuje i nadále. Přednášky převážně zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Druhým rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována objektům v...

Krajina: kulturní i přírodní dědictví

Generální ředitelství NPÚ

Tématem přednášek ve druhém pololetí roku 2017 je Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví. Přednáška konaná v úterý 12. prosince se uskuteční v novém sídle NPÚ...

Památkový rozměr jihočeské krajiny

ÚOP v Českých Budějovicích

Dvanáctidílný přednáškový cyklus přiblíží kulturní historii jihočeské krajiny, prehistorickou a raně středověkou sídelní strukturu, šlechtická sídla, zahrady a parky,...