Financování

Oprava památky vyžaduje obvykle specifický přístup, použití tradičních materiálů a technologií a šetrnější postupy. Ne vždy to znamená, že náklady na obnovu památky jsou vyšší než u běžné stavby, ovšem stává se to. Jako kompenzaci tohoto rozdílu poskytují některé instituce, organizace nebo úřady na obnovu památek finanční příspěvky z různých dotačních programů.

Národní památkový ústav jako instituce nedisponuje žádnými penězi, které by mohli vlastníci nebo správci památek využít pro jejich obnovu. Jako instituce je sám v roli žadatele o dotace, jimiž financuje pouze obnovu památek v majetku státu, které má ve své správě. Pracovníci NPÚ však často přidělení příspěvku s poskytovateli dotací konzultují, případně doporučují.