Uchovávání evropského kulturního dědictví

V České republice bylo v období mezi roky 2004 a 2009 v rámci tří výzev doporučeno k realizaci široké spektrum projektů, které byly zacíleny jak na oživení, zatraktivnění a nové využití významných památek, tak na uchování paměti národa v oblastech umění, literatury, hudby a v dalších formách kultury.

Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit finančního mechanismu EHP/Norsko:

Priorita 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví

  • 1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
  • 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
  • 1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech
  • 1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
  • 1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield)

V rámci projektu byla zajištěna celková oprava a stavební úpravy bývalé oranžérie zámku Sychrov, významné národní kulturní památky. Obnovená...

Projekt Studijní depozitáře mobiliárních fondů vytvořil v plaském klášteře kvalitní podmínky pro mobiliární fondy, které se z různých důvodů...

V letech 2009 až 2011 byly obnoveny a rekonstruovány nejmladší stavby areálu národní kulturní památky – vstupní budova nové vrátnice a administrativy....

Cílem projektu bylo restaurování souboru výjimečných barokních památek. Šlo o obnovu vnějšího pláště kostela Nejsvětější Trojice, vnitřních omítek...

Obnova mnoho let nevyužívaného a zároveň nejcennějšího jádra hradu a zámku, součást památky UNESCO. Vybudování nového hradního muzea s neopakovatelnou...