Na hradě Grabštejn byl ukončen záchranný archeologický průzkum, který potvrdil existenci raně středověkého hradiště. Nalezené artefakty obohatí stávající expozici.

Letošní sezona probíhala na severočeském hradě Grabštejn odlišně od předchozích let – stávající prohlídkové trasy byly pozměněny tak, aby byl zajištěn návštěvnický provoz a zároveň mohl probíhat archeologický průzkum Malého nádvoří, které nyní prochází stavební obnovou.

Probíhající stavební práce Malého nádvoří mají za úkol stabilizovat jednak sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory, a také dnes již nefunkční podzemní chodby sloužící původně jako spojovací provozní koridor mezi kuchyní a dalšími částmi hradu. Vlivem vysoké vlhkosti a dosluhující dešťové kanalizace došlo k nadměrnému přemokření obvodového zdiva, poškození fasád a dalšímu chátrání podzemních struktur. Kromě opravy kleneb bude položena nová dešťová kanalizace a následně bude nádvoří uvedeno do původního stavu, aby do sezony 2022 vstupoval hrad s tradiční nabídkou několika prohlídkových okruhů, a to včetně prohlídky věže, která musela být v letošní sezoně z výše popsaných důvodů uzavřena.

Archeologický průzkum, který předcházel obnovám, začal pod vedením Mgr. Renaty Tišerové z NPÚ, Územního odborného pracoviště v Liberci, v červnu a byl ukončen v září. Výzkum se soustředil na celou plochu horního, tzv. Malého nádvoří, které se nachází v úrovni prvního patra hradu při vstupu do kaple. Celá plocha byla podrobně prozkoumána do hloubky cca jednoho metru tak, jak vyžadoval plánovaný stavební zásah. Z výsledků archeologického výzkumu lze odvodit několik zásadních informací doplňujících dosavadní znalosti o stavebním vývoji objektu. Nejzásadnější zjištěním je skutečnost, že v místě výzkumu byla potvrzena existence raně středověkého hradiště, které předcházelo výstavbě středověkého hradu. Samotný středověký hrad, o jehož podobě se ví jen velmi málo, se podařilo obohatit o další budovu, která překvapivě nekoresponduje se stávajícím půdorysem zámku, ale vybíhá do plochy hradního nádvoří. Odhalena byla i část vrcholně středověké hradby a část obvodového zdiva jednoho z hradních paláců, který je dnes zapojen ve hmotě mladšího zámku. Nově objevené renesanční staveniště jednoznačně doložilo výstavbu kaple sv. Barbory včetně destruktivních zásahů, které za účelem výstavby kaple porušilo hmotu středověkého hradu. V mladších obdobích se podařilo prokázat opakované snahy o odvodnění nádvoří v podobě odvodňovacích kanálů – starší v podobě dřevěného potrubí, mladší pak v podobě kanálu zděného z cihel.

Z archeologického výzkumu pochází velké množství movitých archeologických artefaktů, zejména zlomků keramiky a kovových předmětů, množství zvířecích kostí, kachlů, několik fragmentů architektonických článků, mincí, šperků či součástí oděvu a doklady lokální výroby cihel. Nejzajímavější a nejvýznamnější nálezy budou po laboratorním ošetření vystaveny ve stávající archeologické expozici archeologie přímo na hradě Grabštejn. V plánech pro příští rok je také panelová výstava věnovaná průběhu a výsledkům archeologického výzkumu s texty a doplňujícími fotografiemi doplněná o interaktivní 3D model odhalené archeologické lokality, který umožní návštěvníkům doslova „nahlédnout“ do historie hradu a zámku Grabštejn.

„Samozřejmě, že každá takováto rozsáhlá aktivita nějakým způsobem ovlivní chod objektu, ale musím říci, že návštěvníci byli velmi ukáznění, chápaví, velmi často se doptávali, co se na nádvoří děje a proč a slibovali, že se na novou výstavu a doplnění expozice, které chystáme, přijedou v příštích letech podívat, tak věřím, že své sliby splní“, nešetří optimismem kastelánka hradu Věra Ozogánová. Ta si spolu se svým týmem připravila pro návštěvníky řadu akcí – tuto sobotu to jsou prohlídky zaměřené na stavební historii hradu s využitím poznatků z právě proběhlého archeologického průzkumu, 23. a 24. října prohlídky výběrového okruhu Veterinární muzeum a od posledního listopadového víkendu potom adventní prohlídky a také oslavu Vánoc a svátku svaté Barbory, patronky hradní kaple (4.12.).

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3

Mgr. Renata Tišerová

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 430, 602 118 613
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany

Mgr. Věra Ozogánová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 724 301, 607 142 190
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Grabštejn 21/, Grabštejn