Po otevření památek na Liberecku se návštěvníci mohou těšit na řadu novinek jak v interiérech objektů, tak z hlediska stavební obnovy

V současné době je na Liberecku zpřístupněný hrad Bezděz a hrad Trosky a také areál zámku Sychrov. Do sezony, která začne pravděpodobně na konci května, vstupují památky s řadou novinek, a to jak v interiérech, tak i z pohledu stavební obnovy.

„Naše památky jsou na opožděné zahájení sezony připraveny, kolegové z objektů opravdu nezaháleli a kromě velkých úklidů jsme pozornost věnovali údržbě zeleně a také velké i malé stavební obnově. Prosím návštěvníky, aby po zpřístupnění objektů respektovali bezpečnostní pokyny, doporučuji prostudovat si webové stránky objektu a využít on-line prodej vstupenek, protože rozvolnění je postupné, určitě budeme mít omezené počty osob ve skupině“, komentuje chystané zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož správu spadá 8 objektů na Liberecku, 4 na Pardubicku a 5 na Královéhradecku.

Na hradě Bezděz, který je již veřejnosti zpřístupněn, dochází vůbec historicky poprvé k zpřístupnění vyhlídky pod kaplí, neboť je zde vybudováno nové schodiště. Vyhlídka je veřejnosti přístupná i v době uzavření hradu. Začala zde také oprava ochozu na Velké hradní věži – ta je pro veřejnost nyní nepřístupná, přístup bude umožněn v červenci a srpnu, od září zde budou práce opět pokračovat.

Na hradě a zámku Frýdlant se do 3. června natáčí pohádka pod taktovkou České televize Brno a tak bude objekt pro veřejnost uzavřen, po zpřístupnění čeká návštěvníky doplněná obrazárna, kam byly přidány restaurované obrazy frýdlantských majitelů, z hlediska stavební obnovy je zde plánována oprava fasády kastelánského křídla, oprava ale nebude mít vliv na návštěvnický provoz.

Na hradě Grabštejn začala oprava tzv. Malého nádvoří. Stavební práce mají za úkol stabilizovat jednak sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory, a také dnes již nefunkční podzemní chodby sloužící původně jako spojovací provozní koridor mezi kuchyní a dalšími částmi hradu. Vlivem vysoké vlhkosti a dosluhující dešťové kanalizace dochází k nadměrnému přemokření obvodového zdiva, poškození fasád a dalšímu chátrání podzemních struktur.  Po archeologickém výzkumu, který bude trvat dle předpokladu dva až tři měsíce, přijde na řadu oprava kleneb, položení nové dešťové kanalizace a uvedení nádvoří do původního stavu. Náročné archeologické i stavební práce si vyžádají změny v návštěvnickém provozu, neboť nádvoří, přes které vedou všechny prohlídkové okruhy, zůstane pro veřejnost uzavřeno, a proto zůstane, až na výjimky, zavřena také věž. Ta se bude zpřístupňovat pouze mimořádně, nejbližším termínem je 12. červen u příležitosti akce Víkend otevřených zahrad. Základní prohlídkový okruh pro letošní sezonu tak nabídne i prohlídku archeologické expozice či kaple. Pro malé návštěvníky a jejich rodiče je připravena třicetiminutová tematická prohlídka s kostýmovaným průvodcem. Areál hradu prošel důkladnou údržbou, návštěvníky čekají nové lavičky a také stolečky, se zahájením provozu bude na hradě opět fungovat oblíbená krčma.

Na Hrubém Rohozci probíhá oprava říms a okapových svodů ve vnitřním nádvoří zámku. Oprava přispěje k větší bezpečnosti návštěvníků. Současně pokračují práce, zahájené v roce 2020, na opravě a statickém zajištění groty a dřevěného oplocení v jižní části zámeckého parku. Vzhledem ke srázu přímo pod grotou bylo nutné toto místo řádně zabezpečit. Tři prohlídkové trasy byly obohaceny o drobné předměty dokreslující život aristokracie a jejich personálu na počátku 20. století, v nabídce zůstává také zkrácený okruh pro rodiče s dětmi.

K rozsáhlé obnově zeleně došlo na zámku Lemberk, kde proběhla rozsáhlá revitalizace zámecké lipové aleje, jejíž historie spadá až do roku 1786 - na věkovitých stromech byly provedeny zdravotní řezy, redukce výmladků, větví a celková stabilizace, ozvláštněním je potom umístění dřevěné houpačky s logem NPÚ. Na základní prohlídkový okruh se do budoáru vrátila zrestaurovaná sedací souprava a na tomto okruhu bude nově vystaven gobelín "Hry v podhradí", který od Moravské gobelínové manufaktury, spol. s r. o. zakoupilo v loňském roce Ministerstvo kultury. Jedná se o gobelín z roku 1750, původem z Francie, jehož ústředním tématem je skupinka dětí chytající ptáky.

Na Sychrově, kde je v současné chvíli zpřístupněn areál, byly obě prohlídkové trasy doplněny o drobné předměty z depozitářů, byla rozšířena výstava v zámeckém sklepení „Ze života medvědího klanu“ o nové obrázky a také zde přibyla nově vyčištěná sklepní prostora. Rozsáhlou údržbou prošel zámecký park, pozornost zaměstnanců zámku byla věnována také tzv. Bertinu křídlu, kde se intenzivně pracuje na nové expozici, jejíž otevření je plánováno v horizontu dvou let. Na léto jsou zde připraveny jak koncerty klasické hudby, tak i například koncert Arakainu s Lucií Bílou, divadelní představení Pes baskervillský, muzikálové představení Tři mušketýři a další. Letní klasikou zůstávají také prohlídky vedené princeznou.

Zpřístupněn je v současné době hrad Trosky, ikona Českého ráje, kde se bude pro návštěvníky v nejbližší době instalovat nový informační systém, který obsahuje i stručnou historii hradu a pověsti k němu se vážící, nadále je před bránou hradu možnost využití psího koutku, který byl rozšířen i o dva uzamykatelné kotce. Na 2. nádvoří hradu bylo kompletně zrekonstruováno pódium pro pořádání kulturních akcí. Nabídka únikové hry Čertova mřížka s robůtkem Čendou bude spuštěna od června.

S otevřením zámku Zákupy pro veřejnost zde bude zahájen i celoroční provoz, neboť je zde nachystána i Zimní trasa. Zámek Zákupy bude tak v Libereckém kraji vedle stávajícího Sychrova druhým, celoročně zpřístupněným objektem v rámci NPÚ. Na Zákupech byla o loveckou chodbu plnou trofejí a dobových vycpanin rozšířena trasa Interiéry 1. patra a zámecká kuchyně, od června zde bude samostatná trasa pro děti a jejich doprovod v zámeckém sklepení pod názvem Nadpřirozené a pohádkové bytosti, v létě bude zámkem provázet princezna.

Na Zákupech probíhá velká stavební akce – dochází zde k obnově barokního krovu, stropů a střechy, v současné chvíli je kompletně hotové severní a východní kříslo zámku, v letošním roce  bude akce ukončena kompletní obnovou, nicméně návštěvníky čeká ještě lešení v nádvoří, které ale nebrání návštěvnickému provozu. V rámci hospodářského dvora na Zákupech začal projekt IROP, který má za cíl obnovu jižního křídla této unikátní architektonické a historické památky, více zde: https://www.zamek-zakupy.cz/cs/o-zamku/Obnova-hospodarskeho-dvora

I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Již 11. ročník se zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozicí a dalších kulturních a vzdělávacích akcí bude po celý rok připomínat nejvýznamnější osobnosti a fenomény s tímto obdobím spojené. Podrobný program Roku osvícenské šlechty si můžete prohlédnout zde.

Konkrétní akce nachystané (zatím) na objektech v Libereckém kraji naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Národní památkový ústav si klade za cíl budovat pozitivní vztah ke kulturnímu dědictví od nejmladších generací, a proto od letošního roku přichází s novým modelem vstupného, který zavádí nové kategorie pro základní prohlídkové okruhy: děti do 6 let mají vstup zdarma, kategorii pro děti a mládež 6 - 18 let, kteří budou hradit polovinu základního vstupného, a věková kategorie 18 – 24 let bude hradit 80 procent základního vstupného, bez ohledu na to, zda je osoba studující či nikoliv. „Tímto krokem chceme státní památky učinit atraktivnější pro nejmladší skupiny návštěvníků a zároveň dostupnější pro různé typy rodin, například pro samoživitele s dětmi,“ vysvětluje náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany