Přednáška "Zámkem Hrubý Rohozec od sklepa až po půdu"

Všemi zákoutími rohozeckého zámku Vás provede kastelánka Eliška Kořánová.

Přednáška se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci.