Inspirujte se

Příklady táhnou aneb zdařilé obnovy v Pardubickém kraji. Pro někoho potěcha pro oko, radost či satisfakce, pro jiného inspirace. Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu.

Nálezová situace dubové studny

Při archeologickém průzkumu u obce Ostrov, v místech výstavby rychlostní komunikace R35, byla v roce 2019 objevena čtyřboká studna zhotovená z dubového dřeva. Následný...

Obraz po restaurování

V letech 2019–2020 provedl tým restaurátorů Jakuba Hamsíka, Jáchyma Krejči a akademické malířky Evy Skarolkové náročnou obnovu rozměrného oltářního plátna Nanebevzetí...

Po rekonstrukci

Poličský most je zástupcem poměrně běžné produkce přelomu 19. a 20. století, která však bohužel v současnosti mizí pro své nevyhovující parametry. V roce 2019 byl proto...

Kaple v Zadním Arnoštově po obnově

Na kopci u obce Zadní Arnoštov stojí menší kaplička protaženého čtvercového půdorysu. Umístění v těsné blízkosti silnice se projevilo na jejím nedobrém stavu. V roce...

Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera,...

Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

Kaple sv. Isidora v Křenově prošla v letech 2004–2017 generální obnovou, jejímž završením se stalo restaurování interiérového vybavení. V jeho průběhu se podařilo určit...