Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů.

Více informací naleznete na stránkách MK ČR.

Velmi významnou roli hrají rovněž dotační prostředky Pardubického kraje, zejména Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji.

Více informací naleznete na stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje.

Dotační programy - kontaktní osoby ÚOP v Pardubicích:

  • Havarijní program, Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny - Mgr. Jiří Švec, svec.jiri@npu.cz, 724 663 822
  • Program restaurování movitých kulturních památek - Mgr. Veronika Cinková, cinkova.veronika@npu.cz, 724 663 650
  • Ostatní programy - PhDr. Václav Paukrt, paukrt.vaclav@npu.cz, 606 561 663