Medailonek ředitele

Mgr. Naděžda Pemlová

Vystudovala divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor produkce, který absolvovala v roce 1992.

V letech 1992–1993 pracovala jako vedoucí odboru školství a kultury na Městském úřadu v Chrudimi, v letech 1993–2001 byla vedoucí referátu kultury na Okresním úřadu v Chrudimi. Od roku 2001 do roku 2009 působila na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastávala místo vedoucí odboru kultury a památkové péče. V letech 2009–2010 pracovala krátce jako odborný náměstek pro památkovou péči na pardubickém pracovišti Národního památkového ústavu, poté do roku 2011 na Městském úřadu v Chrudimi jako vedoucí oddělení kultury, sportu a památkové péče.

Funkci ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích zastává od 1. 1. 2012.

V letech 2007–2008 pracovala externě pro Ministerstvo kultury ČR jako hodnotitel kvality projektových žádostí o granty podaných v rámci finančních mechanismů EHP/Norsko. V uplynulých letech působila jako členka muzejní rady při Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, v redakční radě Zpravodaje Pardubického kraje, v grantových komisích Pardubického kraje pro oblast kultury a památkové péče a v komisi pro kulturu Asociace krajů ČR.