Služby

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit.

Jedná se mj. o témata:

 • městská architektura a urbanismus
 •  vesnické stavitelství
 • technické a industriální památky
 • šlechtická sídla
 • církevní památk
 • památky zahradního umění a parky
 • zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
 • sochařská díla a drobné památky v krajině
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • archeologie
 • mobiliární fondy
 •  historické knihovní fondy
 • historické mapy a plány
 • evidence a informace o památkovém fondu