Odborné konzultace

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

 • Příhrádek, čp. 5/ čp. 2/čp. 3, Pardubice
 • po telefonické dohodě
 • V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními žádáme o přednostní využití písemného, elektronického či telefonického kontaktu.

Konzultace na městských úřadech a v terénu

 • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech
 • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Pardubicích s referenty pověřených obcí na příslušné místo
 • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu

Odbor péče o památkový fond

Vedoucí odboru: Ing. Bc. Aleš Papáček

Garanti území:

 • Mgr. Ivana Panochová, Ph.D. - stavební památky ORP Pardubice a MPR Litomyšl, vedoucí oddělení garantů, panochova.ivana@npu.cz, tel.: 724 663 536
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D – stavební památky ORP Žamberk, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Bc. Martin Jičínský - stavební památky okresu Chrudim, jicinsky.martin@npu.cz, tel.: 724 663 670
 • Mgr. Jan Krátký - stavební památky ORP Přelouč a ORP Holice, kratky.jan@npu.cz, tel.: 724 663 660
 • Mgr. Andrea Hrubecká - stavební památky okresu Ústí nad Orlicí (mimo ORP Žamberk), hrubecka.andrea@npu.cz, 778 461 298
 • Bc. Martina Doležalová - stavební památky okresu Svitavy (bez ORP Litomyšl), dolezalova.martina@npu.cz, 778 461 302
 • Ing. Bc. Aleš Papáček - vedoucí odboru péče o památkový fond, specialista pro oblast památek zahradního umění v Pardubickém kraji, papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111

 

Specialisté:

 • Mgr. Veronika. Cinková - Vedoucí oddělení specialistů, specialista pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji, cinkova.veronika@npu.cz, tel.: 724 663 650
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D. – urbanismus a územní plánování v Pardubickém kraji, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Mgr. Jan Krátký - stavební památky ORP Přelouč a ORP Holice, územní garant pro stavební památky ochranného pásma hradu Kunětická hora, monitoring památek UNESCO v Pardubickém kraji, kratky.jan@npu.cz, tel.: 724 663 660
 • Mgr. Jana Marešová - archeologie v Pardubickém kraji, rehounkova.jana@npu.cz, tel.: 724 663 648
 • Ing. Bc. Aleš Papáček – historické zahrady, parky a zeleň v Pardubickém kraji, papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111
 • Mgr. Jiří Švec – lidová architektura a technické památky v Pardubickém kraji, svec.jiri@npu.cz, tel.: 724 663 822
 • Mgr. Filip Vávra – restaurování soch, nástěnných maleb, sgrafit, štuků a výtvarných děl z obecných kovů v Pardubickém kraji, vavra.filip@npu.cz, tel.: 778 461 299

 

Odbor evidence, dokumentace a IS

Vedoucí odboru: Bc. Karel Provazník,

provaznik.karel@npu.cz tel.: 724 663 664

 

 • Bc. Petr Horák - památkář – stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace, horak.petr@npu.cz, tel.: 777 362 770

 

Oddělení evidence památek a informačních systémů

 

 • PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura - památkář,  řízení ISO – zákon č. 71/1994 SB., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu, č. 80/2004, spolupráce s Policií ČR, s Biskupstvím královehradeckým, vanura.oldrich@npu.cz, tel.: 724 663 667
 • Ing. arch. Jitka Svobodová - památkářka, nemovité kulturní památky, svobodova.jitka@npu.cz, tel.: 724 663 779
 • Mgr. Jana Pochmanová (Krpálková) - památkářka, MIS, krpalkova.jana@npu.cz, tel.: 725 576 971
 • Mgr. Jakub Jaroš - památkář , GIS, jaros.jakub@npu.cz, tel.: 602 888 623
 • Mgr. Michal Červinka  – památkář, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, cervinka.michal@npu.cz, tel.: 724 663 651
 • Zora Setínková - dokumentátorka, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, setinkova.zora@npu.cz
 • Milan Krištof - dokumentátor - fotodokumentace , správce fotoarchivu, kristof.milan@npu.cz, tel.: 724 663 673