Odborné konzultace

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

 • Příhrádek, čp. 5/ čp. 2/čp. 3, Pardubice
 • po telefonické dohodě
 • V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními žádáme o přednostní využití písemného, elektronického či telefonického kontaktu.

Konzultace na městských úřadech a v terénu

 • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech
 • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Pardubicích s referenty pověřených obcí na příslušné místo
 • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu

Odbor péče o památkový fond

Vedoucí odboru: Ing. Bc. Aleš Papáček

Garanti území:

 • Mgr. Ivana Panochová, Ph.D. - vedoucí oddělení garantů; stavební památky ORP Pardubice, bez ORP Přelouč; panochova.ivana@npu.cz, tel.: 724 663 536
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D – stavební památky ORP Žamberk, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Bc. Martin Jičínský - stavební památky okresu Chrudim, bez MPZ Luže a OP n. k. p. z. hradu Košumberk v Luži; jicinsky.martin@npu.cz, tel.: 724 663 670
 • Mgr. Andrea Hrubecká - stavební památky okresu Ústí nad Orlicí (mimo ORP Žamberk); hrubecka.andrea@npu.cz, 778 461 298
 • Bc. Martina Doležalová - stavební památky okresu Svitavy (bez ORP Litomyšl a jejího ochranného pásma); dolezalova.martina@npu.cz, 778 461 302
 • Ing. arch. Kateřina Svobodová Šírková - stavební památky ORP Litomyšl a ORP Přelouč; sirkova.katerina@npu.cz, 778 461 299
 • Ing. Bc. Aleš Papáček - vedoucí odboru péče o památkový fond, specialista pro oblast památek zahradního umění v Pardubickém kraji; papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111
 • Mgr. Jiří Švec - stavební památky MPZ Luže a OP n. k. p. z. hradu Košumberk v Luži; svec.jiri@npu.cz, tel.: 724 663 822

 

Specialisté:

 • Mgr. Veronika Cinková - Vedoucí oddělení specialistů; specialistka pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji, cinkova.veronika@npu.cz, tel.: 724 663 650
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D. – urbanismus a územní plánování v Pardubickém kraji, bilkova.alzbeta@npu.cz, tel.: 724 663 663
 • Mgr. Jan Krátký - Specialista pro oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů, kamene a dále na stavby s hipologickou tématikou a pro posuzování fotovoltaických zařízení na památkově chráněných objektech a v památkově chráněných územích v Pardubickém kraji, kratky.jan@npu.cz, tel.: 724 663 660
 • Mgr. Jana Marešová - archeologie v Pardubickém kraji; rehounkova.jana@npu.cz, tel.: 724 663 648
 • Ing. Bc. Aleš Papáček – historické zahrady, parky a zeleň v Pardubickém kraji; papacek.ales@npu.cz, tel.: 737 843 111
 • Mgr. Jiří Švec – lidová architektura a technické památky v Pardubickém kraji; svec.jiri@npu.cz, tel.: 724 663 822
 • Ing. arch. Kateřina Svobodová Šírková - monitoring památek světového dědictví UNESCO v Pardubickém kraji; sirkova.katerina@npu.cz, 778 461 299

 

Odbor evidence, dokumentace a IS

Vedoucí odboru: Bc. Karel Provazník,

provaznik.karel@npu.cz tel.: 724 663 664

 

 • Bc. Petr Horák - památkář – stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace, horak.petr@npu.cz, tel.: 777 362 770

 

Oddělení evidence památek a informačních systémů

 

 • PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura - památkář,  řízení ISO – zákon č. 71/1994 SB., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu, č. 80/2004, spolupráce s Policií ČR, s Biskupstvím královehradeckým, vanura.oldrich@npu.cz, tel.: 724 663 667
 • Ing. arch. Jitka Svobodová - památkářka, nemovité kulturní památky, svobodova.jitka@npu.cz, tel.: 724 663 779
 • Mgr. Jana Pochmanová (Krpálková) - památkářka, MIS, krpalkova.jana@npu.cz, tel.: 725 576 971
 • Mgr. Jakub Jaroš - památkář , GIS, jaros.jakub@npu.cz, tel.: 602 888 623
 • Mgr. Michal Červinka  – památkář, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, cervinka.michal@npu.cz, tel.: 724 663 651
 • Zora Setínková - dokumentátorka, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, setinkova.zora@npu.cz
 • Milan Krištof - dokumentátor - fotodokumentace , správce fotoarchivu, kristof.milan@npu.cz, tel.: 724 663 673

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 021 161, 724 663 672
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001

Ing. Bc. Aleš Papáček

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 737 843 111
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Vystudoval na Mendelově univerzitě v Brně obory Zahradní a krajinářská architektura i Učitelství odborných předmětů. Od roku 2007 vyučoval zahradní architekturu, zahradní design a sadovnickou tvorbu na SŠZaT Litomyšl. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2019 jako vedoucí oddělení specialistů a specialista na památky zahradního umění. Počátkem roku 2022 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond. Více jak 20 let se intenzivně věnuje historickým oranžeriím, palmovým skleníkům a dalším památkám zahradního umění. Od roku 2014 je členem komise pro Životní prostředí Města Litomyšl.
© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 664
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Je absolventem bakalářského studijního programu Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působil v tehdejším Památkovém ústavu v Pardubicích jako zástupce vedoucího oddělení Evidence, dokumentace a ochrany památek se zaměřením na správu informačních a komunikačních technologií. V současnosti má jako vedoucí na starosti odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, do kterého spadá oddělení evidence památek a IS.