Odborné konzultace

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

 • Příhrádek, čp. 5, Pardubice
 • po telefonické dohodě

Konzultace na městských úřadech a v terénu

 • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech
 • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Pardubicích s referenty pověřených obcí na příslušné místo
 • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu

Odbor péče o památkový fond

Vedoucí odboru: PhDr. Václav Paukrt

Oddělení garantů území:

 

Oddělení specialistů:

 • Mgr. Veronika. Cinková – restaurování mobiliáře v Pardubickém kraji, cinkova.veronika@npu.cz
 • PhDr. Václav. Paukrt – restaurování soch, nástěnných maleb, sgrafit a štuků v Pardubickém kraji, paukrt.vaclav@npu.cz
 • Ing. arch. Eliška Racková – monitoring památky UNESCO (NKP zámek Litomyšl), rackova.eliska@npu.cz
 • Mgr. Jiří Švec – lidová architektura a technické památky v Pardubickém kraji, svec.jiri@npu.cz
 • Ing. Věra Veselovská – historické zahrady, parky a zeleň v Pardubickém kraji, veselovska.vera@npu.cz

 

Odbor evidence, dokumentace a IS

Vedoucí odboru: Bc. Karel Provazník, provaznik.karel@npu.cz

Oddělení evidence, dokumentace a informací

 • PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura - památkář,  řízení ISO – zákon č. 71/1994 SB., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu, č. 80/2004, spolupráce s Policií ČR, s Biskupstvím královehradeckým, vanura.oldrich@npu.cz

Referát evidence movitých památek

 • Mgr. Michal Červinka  – památkář, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, cervinka.michal@npu.cz
 • Mgr. Jan Krátký -  památkář, movité kulturní památky sakrálního charakteru a ostatní, kratky.jan@npu.cz
 • Zora Setínková - dokumentátorka, ZEMF, mobiliární fondy v rámci Pardubického kraje ve správě NPÚ a restituované, setinkova.zora@npu.cz

Referát evidence nemovitých památek

Referát dokumentačních fondů a knihovny

Referát GIS a MIS

Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

 • Bc. Petr Horák - památkář – stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace, horak.petr@npu.cz