Konzultační hodiny ředitelky pardubického pracoviště

Pardubické pracoviště Národního památkového ústavu nabízí kromě konzultačních hodin našich odborníků také konzultační hodiny Mgr. Naděždy Pemlové. V předem daných termínech bude ředitelka organizace k dispozici všem osobám, které se chtějí dotázat na záležitosti spojené s organizací a řízením pracoviště, případně chtějí konzultovat možnosti spolupráce a další organizační záležitosti.

Nejbližší termíny konzultačních hodin v roce 2022 jsou stanoveny na pondělí 7. března
a pondělí 6. června od 13 do 15 hodin. V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními nicméně žádáme o přednostní využití písemného, elektronického či telefonického kontaktu.

Kancelář ředitelky se nachází v sídle NPÚ, ÚOP v Pardubicích, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice. Před návštěvou prosím telefonicky kontaktujte sekretariát NPÚ, ÚOP v Pardubicích, aby mohl být stanoven přesný čas setkání.

Je nutné zároveň zdůraznit, že dveře ředitelky organizace zůstávají veřejnosti pochopitelně nadále otevřeny i mimo vymezené dny a hodiny. V době konzultačních hodin se bude Mgr. Pemlová pravidelně věnovat rozmluvám a diskusím se všemi návštěvníky z řad veřejnosti, kteří se na ni budou obracet se svými dotazy a připomínkami.

V záležitostech dotýkajících se odborných úkonů organizace se prosím nadále obracejte na příslušné odborníky (viz Odborné konzultace).