Odborná knihovna

Naše odborná knihovna je specializovanou knihovnou s bohatým knižním fondem, který zahrnuje nejen periodika a odbornou literaturu z oblasti archeologie, architektury, dějin umění, dějin měst a obcí, dějin hradů a zámků, metodiky památkové péče a restaurování, ale také publikace dotýkající se tematiky církevních i technických památek. Naleznete u nás rovněž statě a články pojednávající o každodenním životě našich předků, ať se jedná o rodiny šlechticů či osob žijících na venkově.

Knihovna má v současnosti více než 7000 svazků, tyto jsou k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. V badatelně je možné studovat též odbornou dokumentaci k objektům ve správě NPÚ.

Provoz knihovny:

Pro veřejnost otevřeno vždy v úterý 9–15.30 hodin

Po telefonické domluvě je návštěva možná i v jiné dny.

Pouze prezenční výpůjčky.

Nápovědu, jak vyhledávat v informačních systémech, naleznete v následující prezentaci.

Elektronický katalog knihovny