Odborná knihovna

Naše odborná knihovna je specializovanou knihovnou s bohatým knižním fondem, který zahrnuje nejen periodika a odbornou literaturu z oblasti archeologie, architektury, dějin umění, dějin měst a obcí, dějin hradů a zámků, metodiky památkové péče a restaurování, ale také publikace dotýkající se tematiky církevních i technických památek. Naleznete u nás rovněž statě a články pojednávající o každodenním životě našich předků, ať se jedná o rodiny šlechticů či osob žijících na venkově.

Knihovna má v současnosti více než 7000 svazků, tyto jsou k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. V badatelně je možné studovat též odbornou dokumentaci k objektům ve správě NPÚ.

2017_3_novinky 3-2017.pdf Provoz knihovny:

Pro veřejnost otevřeno vždy v úterý 9–15.30 hodin

Po telefonické domluvě je návštěva možná i v jiné dny.

Pouze prezenční výpůjčky.

Nápovědu, jak vyhledávat v informačních systémech, naleznete v následující prezentaci.

Elektronický katalog knihovny

Nové publikace

Knihobudka

Naše knihovna spravuje od srpna 2017 knihobudku umístěnou přímo v prostoru Příhrádku. Zhotovila ji firma Červenka a Pospíchal – umělecké kovářství a zámečnictví z Hlinska dle návrhu Ing. arch. Jana Kadlece a každý návštěvník se může přesvědčit, že byla pečlivě koncipována s ohledem na historický prostor, do kterého byla umístěna. Služba výpůjčky knihy je bezplatná, pravidlem bývá, že čtenář po přečtení knihu opět vrátí, nebo – pokud si ji chce ponechat – nahradí ji jiným titulem. .

Publikace obsahují „cestovní lístek“, který umožňuje sledovat, kam se tituly z Příhrádku podívají a kdo si je při jaké příležitosti přečte. Lístek také umožňuje předávat krátké zprávy mezi samotnými čtenáři.