Odborná knihovna

Naše odborná knihovna je specializovanou knihovnou s bohatým knižním fondem, který zahrnuje nejen periodika a odbornou literaturu z oblasti archeologie, architektury, dějin umění, dějin měst a obcí, dějin hradů a zámků, metodiky památkové péče a restaurování, ale také publikace dotýkající se tematiky církevních i technických památek. Naleznete u nás rovněž statě a články pojednávající o každodenním životě našich předků, ať se jedná o rodiny šlechticů či osob žijících na venkově.

Knihovna má v současnosti více než 7000 svazků, tyto jsou k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. V badatelně je možné studovat též odbornou dokumentaci k objektům ve správě NPÚ.

 

 Provoz knihovny

 

Úterý  7:00–11:30 a 12:00-15:00

Vstup do prostor knihovny je možný po telefonické nebo emailové domluvě s knihovnicí.

Knihovní fond je badatelům veřejně přístupný, poskytují se však pouze prezenční výpůjčky v prostorách studovny.


Adresa:
Příhrádek 5, Pardubice 531 16.

 

Nápovědu, jak vyhledávat v informačních systémech, naleznete v následující prezentaci.

Elektronický katalog knihovny je dostupný na následujícím odkazu.

Výběr nových titulů z naší knihovny naleznete pod odkazem novinky v naší knihovně.

Knihovní řád

Knihobudka

Naše knihovna spravuje od srpna 2017 knihobudku umístěnou přímo v prostoru Příhrádku. Zhotovila ji firma Červenka a Pospíchal – umělecké kovářství a zámečnictví z Hlinska dle návrhu Ing. arch. Jana Kadlece a každý návštěvník se může přesvědčit, že byla pečlivě koncipována s ohledem na historický prostor, do kterého byla umístěna. Služba výpůjčky knihy je bezplatná, pravidlem bývá, že čtenář po přečtení knihu opět vrátí, nebo – pokud si ji chce ponechat – nahradí ji jiným titulem.