Památky v našem kraji

Na území Pardubického kraje je celkem 2097 nemovitých kulturních památek, 3757 movitých kulturních památek, 19 městských památkových zón, 3 vesnické památkové zóny, 14 ochranných pásem, 3 městské památkové rezervace, 1 vesnická památková rezervace, 1 archeologická památková rezervace, 1 krajinná památková zóna, 1 památka UNESCO (zámek Litomyšl) a 17 národních kulturních památek. V kraji rovněž leží 5 z celkem 104 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ – státní hrady Kunětická hora a Litice, zámky Litomyšl a Slatiňany a Soubor lidových staveb Vysočina. Nalezneme zde skvosty všech dějinných a uměleckých stylů a slohů od pravěku až po současnou architekturu, z nichž mnohé dodnes vykládají příběhy svých stavitelů i majitelů.