Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice

telefon a E-mail

+420 466 797 711
sekretariat.pardubice@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

 • 466 797 711, 724 474 692
 • Příhrádek 5/, Pardubice

kancelář ředitele – referát

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 466 797 752, 724 663 672
 • Příhrádek 5/, Pardubice
© Nepodléhá CC

Mgr. Jana Řehounková

 • redaktor
 • 466 797 760, 724 663 648
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení ekonomiky a provozu

Jana Flídrová

 • referent majetkové správy
 • 466 797 741, 724 663 669
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. Libor Hroch

 • provozář
 • 466 797 770, 724 663 676
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jana Koudelková

 • bezpečnostní referent
 • 466 797 768, 775 744 680
 • Příhrádek 5/, Pardubice
© Nepodléhá CC

Ing. Juraj Vavro

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 727, 724 663 537
 • Příhrádek 5/, Pardubice

odbor evidence, dokumentace a IS

© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • 466 797 788, 724 663 664
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Zdeňka Kratochvilová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 601 320 049
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Petr Horák

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 714, 777 362 770
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Šárka Mrázová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 466 797 738, 724 663 787
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení evidence památek a IS

PhDr. Oldřich Vaňura

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 715, 724 663 667
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jan Jambor

 • pracovník dokumentačních fondů
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Jitka Svobodová

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 717, 724 663 779
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jakub Jaroš

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 714, 602 888 623
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Michal Červinka

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 787, 724 663 651
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Milan Krištof

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 466 797 726, 724 663 673
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jana Pochmanová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 466 797 717, 725 576 971
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Zora Setínková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 466 797 787
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

odbor péče o památkový fond

Mgr. Veronika Cinková

 • vedoucí odboru
 • 466 797 744, 724 663 650
 • Garant území: Specialista pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Jan Krátký

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 755, 724 663 660
 • Garant území: stavební památky ORP Přelouč a ORP Holice, monitoring památek UNESCO v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení garantů území

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 758, 724 663 536
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Karel Formánek

 • památkář
 • 466 797 759, 724 663 670
 • Garant území: stavební památky okresu Ústí nad Orlicí s výjimkou ORP Žamberk
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Martina Figurová

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 759, 602 886 829
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Jan Kadlec

 • památkář
 • 466 797 740, 724 663 533
 • Garant území: stavební památky okresu Pardubice s výjimkou ochranného pásma hradu Kunětická hora, ORP Holice a ORP Přelouč
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení specialistů

Ing. Bc. Aleš Papáček

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 730, 737 843 111
 • Garant území: územní garant pro stavební památky ochranného pásma hradu Kunětická hora; Specialista pro oblast památek zahradního umění v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ivana Líbalová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 466 797 749
 • Bělobranské náměstí /3,

Mgr. Jiří Švec

 • památkář
 • 466 797 745, 724 663 822
 • Garant území: Specialista pro oblast lidového stavitelství a technických památek v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Tomáš Čurda

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 776, 728 715 624
 • Bělobranské náměstí /3,
© Nepodléhá CC

PhDr. Václav Paukrt

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 732, 606 561 663
 • Garant území: Specialista pro oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. Mgr. Alžběta Bílková, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
 • 466 797 750, 724 663 663
 • Garant území: územní garant pro stavební památky ORP Žamberk; Specialistka pro urbanismus a územní plánování v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice