Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice

telefon a E-mail

+420 724 021 161
sekretariat.pardubice@npu.cz

podatelna

pondělí–pátek

9:00–11:30 a 12:30–14:30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

 • 724 474 692
 • Příhrádek 5/, Pardubice

kancelář ředitele – referát

© Nepodléhá CC

Mgr. Šárka Poskočilová

 • PR pracovník
 • 778 499 836
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 724 021 161, 724 663 672
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení ekonomiky a provozu

Jana Flídrová

 • referent majetkové správy
 • 724 663 669
 • Příhrádek 5/, Pardubice
© Nepodléhá CC

Ing. Juraj Vavro

 • vedoucí oddělení
 • 724 663 537
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Pavel Troják

 • technický pracovník
 • 724 663 676
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. Jan Moravec

 • referent majetkové správy
 • 778 461 305
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jana Koudelková

 • bezpečnostní referent
 • 775 744 680
 • Příhrádek 5/, Pardubice

odbor evidence, dokumentace a IS

© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • 724 663 664
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Šárka Mrázová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 724 663 787
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Petr Horák

 • pracovník památkové péče
 • 777 362 770
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Bc. Zdeňka Kratochvilová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 601 320 049
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení evidence památek a IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Oldřich Vaňura

 • vedoucí oddělení
 • 724 663 667
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Jitka Svobodová

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 779
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jakub Jaroš

 • pracovník památkové péče
 • 602 888 623
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Michal Červinka

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 651
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Milan Krištof

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 724 663 673
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jana Pochmanová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 725 576 971
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Zora Setínková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

odbor péče o památkový fond

Mgr. Veronika Cinková

 • vedoucí odboru
 • 724 663 650
 • Garant území: Specialista pro oblast restaurování movitých památek v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Jan Krátký

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 660
 • Garant území: stavební památky ORP Přelouč a ORP Holice, monitoring památek UNESCO v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení garantů území

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 724 663 536
 • Garant území: stavební památky okresu Pardubice a MPR Litomyšl, ORP Ústí nad Orlicí, ORP Česká Třebová, ORP Vysoké Mýto; vedoucí oddělení garantů
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Martina Figurová

 • pracovník památkové péče
 • 602 886 829
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Martin Jičínský

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 670
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení specialistů

Ing. Bc. Aleš Papáček

 • vedoucí oddělení
 • 737 843 111
 • Garant území: Specialista pro oblast památek zahradního umění v Pardubickém kraji; územní garant pro stavební památky ochranného pásma hradu Kunětická hora
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Ing. Alžběta Bílková, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 663
 • Garant území: Specialistka na památkový urbanismus a územní plánování; garantka území pro ORP Žamberk a ORP Králíky
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ivana Líbalová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 724 663 678
 • Bělobranské náměstí /3,

Mgr. Jiří Švec

 • pracovník památkové péče
 • 724 663 822
 • Garant území: Specialista pro oblast lidového stavitelství a technických památek v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice
© Nepodléhá CC

Mgr. Jana Marešová

 • archeolog
 • 724 663 648
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Filip Vávra

 • pracovník památkové péče
 • 778 461 299
 • Garant území: Specialista pro oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice
© Nepodléhá CC

PhDr. Václav Paukrt

 • pracovník památkové péče
 • 606 561 663
 • Garant území: Specialista pro oblast restaurování soch, nástěnných maleb, štukové výzdoby, sgrafit, výtvarných děl z obecných kovů v Pardubickém kraji
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, Pardubice