Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Zámek 5
531 16 Pardubice

telefon a E-mail

+420 466 797 711
sekretariat.pardubice@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Mgr. Naděžda Pemlová

 • ředitel ÚOP
 • 466 797 711, 724 474 692
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

kancelář ředitele – referát

PhDr. Zuzana Vlasáková

 • kancelář ředitele – referát
 • 466 797 760, 724 663 648
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Jana Šlégrová

 • kancelář ředitele – referát
 • 466 797 752, 724 663 672
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

oddělení ekonomiky a provozu

Petr Špolák

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 466 797 770, 724 663 676
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Ing. Juraj Vavro

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 466 797 727, 724 663 537
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Miroslav Palonci

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 466 797 777, 724 024 584
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Jana Flídrová

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 466 797 741, 724 663 669
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

odbor evidence, dokumentace a IS

Bc. Karel Provazník

 • odbor evidence, dokumentace a IS
 • 466 797 788, 724 663 664
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

referát GIS a MIS

Mgr. Jakub Jaroš

 • referát GIS a MIS
 • 466 797 714, 602 888 623
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

Jana Sommrová

 • referát GIS a MIS
 • 466 797 768, 607 535 900
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Bc. Petr Horák

 • referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 466 797 714, 777 362 770
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

referát dokumentačních fondů a knihovny

Šárka Mrázová

 • referát dokumentačních fondů a knihovny
 • 466 797 738, 724 663 787
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Bc. Zdeňka Kratochvilová

 • referát dokumentačních fondů a knihovny
 • 601 320 049
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

oddělení evidence, dokumentace a informací

PhDr. Oldřich Vaňura

 • oddělení evidence, dokumentace a informací
 • 466 797 715, 724 663 667
 • Zámecká 21/, 50302 Pardubice
  U příhrádku

referát evidence nemovitých památek

Milan Krištof

 • referát evidence nemovitých památek
 • 466 797 726, 724 663 673
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

Ing. arch. Jitka Svobodová

 • referát evidence nemovitých památek
 • 466 797 717, 724 663 779
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

referát evidence movitých památek

Mgr. Michal Červinka

 • referát evidence movitých památek
 • 466 797 787, 724 663 651
 • Zámecká 21/, 50302 Pardubice
  U příhrádku

Zora Setínková

 • referát evidence movitých památek
 • 466 797 787
 • Zámecká 21/, 50302 Pardubice
  U příhrádku

Mgr. Jan Krátký

 • referát evidence movitých památek
 • 466 797 793, 724 663 660
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

odbor péče o památkový fond

PhDr. Václav Paukrt

 • odbor péče o památkový fond
 • 466 797 732, 606 561 663
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

oddělení garantů území

Ing. arch. Jan Kadlec

 • oddělení garantů území
 • 466 797 740, 724 663 533
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Mgr. Zuzana Vařeková

 • oddělení garantů území
 • 466 797 758, 724 663 778
 • památkář
 • územní garant pro okres Ústí nad Orlicí
 • Garant území: stavební památky okresu Ústí nad Orlicí
 • ÚOP v Pardubicích
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Ing. Václav Medek

 • oddělení garantů území
 • 466 797 759, 724 663 658
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Mgr. Petr Kočí

 • oddělení garantů území
 • 466 797 711, 724 663 663
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

oddělení specialistů

Ing. Věra Veselovská

 • oddělení specialistů
 • 466 797 730, 602 886 829
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Ing. arch. Eliška Racková

 • oddělení specialistů
 • 466 797 717, 724 474 684
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

Mgr. Jiří Švec

 • oddělení specialistů
 • 466 797 745, 724 663 822
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

Mgr. Veronika Cinková

 • oddělení specialistů
 • 466 797 744, 724 663 650
 • Příhrádek 5/, 53002 Pardubice
  Příhrádek

oddělení archeologie

Ivana Líbalová

 • oddělení archeologie
 • 466 797 749
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule

Mgr. Tomáš Čurda

 • oddělení archeologie
 • 466 797 750, 728 715 624
 • Bělobranské náměstí 2/, 53002 Pardubice
  budova pracoviště - Koule