Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice

telefon a E-mail

+420 466 797 711
sekretariat.pardubice@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

 • 466 797 711, 724 474 692
 • Příhrádek 5/, Pardubice

kancelář ředitele – referát

Jana Šlégrová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 466 797 752, 724 663 672
 • Příhrádek 5/, Pardubice
„Nepodléhá CC“

Mgr. Jana Řehounková

 • redaktor
 • 466 797 760, 724 663 648
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení ekonomiky a provozu

Miroslav Palonci

 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • 466 797 777, 724 024 584
 • Příhrádek 5/, Pardubice
„Nepodléhá CC“

Ing. Juraj Vavro

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 727, 724 663 537
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jana Flídrová

 • referent majetkové správy
 • 466 797 741, 724 663 669
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Jaroslav Kožár

 • provozář
 • Příhrádek 5/, Pardubice

odbor evidence, dokumentace a IS

„Nepodléhá CC“

Bc. Karel Provazník

 • vedoucí odboru
 • 466 797 788, 724 663 664
 • Příhrádek 5/, Pardubice

referát GIS a MIS

Jana Sommrová

 • dokumentátor
 • 466 797 768, 607 535 900
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Jakub Jaroš

 • památkář
 • 466 797 714, 602 888 623
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Bc. Petr Horák

 • památkář
 • 466 797 714, 777 362 770
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

referát dokumentačních fondů a knihovny

Šárka Mrázová

 • dokumentátor
 • 466 797 738, 724 663 787
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Bc. Zdeňka Kratochvilová

 • knihovník
 • 601 320 049
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení evidence, dokumentace a informací

PhDr. Oldřich Vaňura

 • vedoucí oddělení
 • 466 797 715, 724 663 667
 • Příhrádek 5/, Pardubice

referát evidence nemovitých památek

Ing. arch. Jitka Svobodová

 • památkář
 • 466 797 717, 724 663 779
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Milan Krištof

 • dokumentátor
 • 466 797 726, 724 663 673
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

referát evidence movitých památek

Mgr. Jan Krátký

 • památkář
 • 466 797 793, 724 663 660
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Zora Setínková

 • dokumentátor
 • 466 797 787
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Alena Keřková

 • dokumentátor
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Michal Červinka

 • památkář
 • 466 797 787, 724 663 651
 • Příhrádek 5/, Pardubice

odbor péče o památkový fond

„Nepodléhá CC“

PhDr. Václav Paukrt

 • vedoucí odboru
 • 466 797 732, 606 561 663
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení garantů území

Ing. Václav Medek

 • památkář
 • 466 797 759, 724 663 658
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Petr Kočí

 • památkář
 • 466 797 711, 724 663 663
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.

 • památkář
 • 466 797 758, 724 663 536
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Jan Kadlec

 • památkář
 • 466 797 740, 724 663 533
 • Příhrádek 5/, Pardubice

oddělení specialistů

Ing. Věra Veselovská

 • památkář
 • 466 797 730, 602 886 829
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Mgr. Veronika Cinková

 • památkář
 • 466 797 744, 724 663 650
 • Příhrádek 5/, Pardubice

Ing. arch. Eliška Racková

 • památkář
 • 466 797 717, 724 474 684
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Mgr. Jiří Švec

 • památkář
 • 466 797 745, 724 663 822
 • Příhrádek 5/, Pardubice

referát archeologie

Mgr. Tomáš Čurda

 • vedoucí referátu
 • 466 797 750, 728 715 624
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice

Ivana Líbalová

 • dokumentátor
 • 466 797 749
 • Bělobranské náměstí 2/, Pardubice