Organizační struktura

ředitelka úop v pardubicích

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

Funkci ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích zastává od 1. 1. 2012.

Celý text

Vystudovala divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor produkce, který absolvovala v roce 1992.

V letech 1992–1993 pracovala jako vedoucí odboru školství a kultury na Městském úřadu v Chrudimi, v letech 1993–2001 byla vedoucí referátu kultury na Okresním úřadu v Chrudimi. Od roku 2001 do roku 2009 působila na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastávala místo vedoucí odboru kultury a památkové péče. V letech 2009–2010 pracovala krátce jako odborný náměstek pro památkovou péči na pardubickém pracovišti Národního památkového ústavu, poté do roku 2011 na Městském úřadu v Chrudimi jako vedoucí oddělení kultury, sportu a památkové péče.

Další jmenovaní pracovníci úop v pardubicích

Ing. Bc. Aleš Papáček

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 737 843 111
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Vystudoval na Mendelově univerzitě v Brně obory Zahradní a krajinářská architektura i Učitelství odborných předmětů. Od roku 2007 vyučoval zahradní architekturu, zahradní design a sadovnickou tvorbu na SŠZaT Litomyšl. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2019 jako vedoucí oddělení specialistů a specialista na památky zahradního umění. Počátkem roku 2022 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond. Více jak 20 let se intenzivně věnuje historickým oranžeriím, palmovým skleníkům a dalším památkám zahradního umění. Od roku 2014 je členem komise pro Životní prostředí Města Litomyšl.
© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 664
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001
Je absolventem bakalářského studijního programu Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působil v tehdejším Památkovém ústavu v Pardubicích jako zástupce vedoucího oddělení Evidence, dokumentace a ochrany památek se zaměřením na správu informačních a komunikačních technologií. V současnosti má jako vedoucí na starosti odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, do kterého spadá oddělení evidence památek a IS.