Udržování tradice a popularizace zvonického řemesla v Čisté

Kostel sv. Mikuláše v Čisté se v minulosti pyšnil pěti historickými zvony. Následkem dějinných událostí 20. století však o většinu z nich přišel. Z iniciativy místních zvoníků začali před lety obyvatelé Čisté vybírat peníze na pořízení nových zvonů a v současnosti má kostel znovu pět zvonů. Hlavní zásluhu na tom nesou místní zvoníci, kteří pokračují v dlouholeté tradici svých předchůdců.

  • Při dozvánění | © I. Nádvorníková

    Při dozvánění

Ztrátu tří zvonů zapříčinila rekvizice za 1. světové války. Po částečném doplnění ztrát byly během 2. světové války zrekvírovány znovu tři zvony, jen jeden z nich unikl zkáze a v roce 1947 se vrátil zpět do Čisté. Tento zvon sv. Jana a Petra zavěšený ve věži je barokní a pochází z dílny brněnské zvonařky Kateřiny Kercker, která odlila i tři další zvony, které se v kostele dříve nacházely. Dodnes se zachoval ještě zvon sv. Pavla visící v sanktusové věžičce, ten je dílem broumovského zvonaře Octaviana Wintera.

Finance na pořízení nových zvonů se podařilo získat jak z veřejných sbírek, tak od soukromých sponzorů. Roku 2016 byl odlit malý zvon sv. Václava a Mikuláše. Velký zvon sv. Mikuláše se v roce 2019 stal největším zvonem v regionu a největším zvonem odlitým v Česku za poslední desetiletí. Do reliéfu postavy kostelního patrona byl vsazen odlitek jediné originálně zachované části původního zvonu – střípek hlavy sv. Mikuláše. Dále se vycházelo ze dvou existujících sádrových odlitků výzdoby zrekvírovaného zvonu. Zvon byl zavěšen na obnovený historický systém, tzv. rohatiny.

Roku 2021 byl do sanktusové věžičky slavnostně instalován poslední chybějící zvon sv. Petra. Autorkou všech nových zvonů se stala vyhlášená zvonařka Leticia Vránová-Dytrychová z Brodku u Přerova.

Hlavní zásluhu na osazení nových zvonů nesou místní zvoníci. Zvon je místními považován za nositele trvalé hodnoty, která přetrvá staletí a která byla v každém místě oznamovatelem času, významných i všedních událostí. Díky přípravě podoby nových zvonů a shánění financí na jejich výrobu objevili obyvatelé Čisté ještě jeden aspekt – došlo k propojení lidí různého vyznání, společenských a profesních vrstev.

Zvoníci v Čisté se nevěnují pouze obstarávání ručního zvonění, ale připravují také přednášky a prohlídky, při nichž představují historii zvonů veřejnosti. Pomáhají s obnovou zaniklých a spících zvonů v regionu a aktivně působí i v rámci setkávání zvoníků z celé ČR. Tradice zvonění, která v mnoha malých obcích nenávratně zaniká, je v Čisté aktivně udržována a roste – včetně „zvonického dorostu“ je v obci již osm zvoníků.

Za Pardubický kraj nominuje ÚOP v Pardubicích.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace jsou nominováni obecní zastupitelé a současně zvoníci Mgr. Pavel Kuře a Štěpán Maiwald.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.