Badatelna

V badatelně je možné studovat odbornou dokumentaci nemovitých kulturních památek Pardubického kraje (okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Dokumentace zahrnuje plánovou dokumentaci, restaurátorské zprávy, archivní spisovou dokumentaci (historie objektu z hlediska stavební cinnosti a obnovy) od konce šedesátých let minulého století a stavebně historické průzkumy k vybraným objektum.

Velká část dokumentace se týká nemovitých kulturních památek ve správě Národního památkového ústavu v Pardubickém kraji: Soubor lidových staveb Vysočina, státní hrad Kunětická hora, státní hrad Litice, státní zámek Litomyšl, státní zámek Slatiňany
Mimo to zde lze nalézt dokumentaci městských památkových rezervací a zón, vesnických památkových rezervací a zón a lidové architektury.

Provoz badatelny 

Úterý  9:00–15:00

Vstup do prostor badatelny je možný po domluvě s pracovnicí dokumentačních fondů.

 

 

Dokumentační fondy NPÚ - směrnice