Hlavní témata sezony

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letošní rok se nese především ve znamení osmiček, ať už jde o výročí šťastná, či ta, která bychom za pozitivní neoznačili. Dalším zásadním tématem je rok šlechtické diplomacie, takto tematizované akce máte možnost navštívit především na památkových objektech ve správě NPÚ. Již tradičně se naše pracoviště nominuje kandidáty na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro. O vítězi ceny veřejnosti Památky děkují můžete svým hlasem rozhodnout i vy.Sledujte pozorně naše akce.