Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu. Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Cheb – prohlídková trasa Pod střechami chebských domů – cesta napříč staletími

Díky iniciativě města Cheb a Národního památkového ústavu probíhá od roku 2015 na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických...

Chodov, slavnostní svěcení zvonů

Město Chodov se od roku 2006 věnuje obnově kostela sv. Vavřince, jedné z mála dochovaných zdejších historických staveb. Mimořádná je komplexnost přístupu, který kromě...

21. září 2016 byly vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii Záchrana památky získal toto prestižní...

Cena NPÚ

Měšťanský dům čp. 508 v Chebu (tzv. Schirndingerův) si jako jeden z mála zachoval své pozdně středověké vzezření.

Roku 2013 se areál lázní v Kyselce, který byl v havarijním stavu, dočkal péče obecně prospěšné společnosti, která usiluje o jeho záchranu.

Původně zchátralý kostel, jenž stojí v centru Křižovatky, prošel díky úsilí obyvatel obce celkovou obnovou včetně restaurování mobiliáře.

Cena NPÚ