Pomoc s prohlášením za památku

Pokud se chcete angažovat v záchraně historicky cenného objektu v našem regionu a chcete jako soukromá osoba podat na Ministerstvu kultury České republiky návrh na prohlášení za nemovitou kulturní památku (případně uměleckého díla za movitou kulturní památku), poskytneme Vám v této záležitosti odbornou pomoc.

Nemovité památky:       Mgr. Lubomír Zeman
Movité památky:            Bc. Eva Smilková