ÚOP v Lokti

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od pondělí 12. 4. 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., otevírá provoz  knihoven a badatelen Národního památkového ústavu v omezeném režimu. Obnoven je rovněž provoz odborné knihovny NPÚ, ÚOP v Lokti. Služby veřejnosti jsou nadále poskytované v omezeném rozsahu po objednání emailem nebo telefonem na níže uvedených kontaktech a za dodržení zvýšených hygienických opatření. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu. 

Zavřít

Knihovna

       Knihovna NPÚ, ÚOP v Lokti je základní knihovnou se specializovaným fondem a je organizační složkou oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů. Tvoří součást referátu dokumentačních fondů a knihovny tohoto oddělení.   

Knihovna soustavně vytváří, aktualizuje, udržuje a zpřístupňuje profilovaný fond monografií, sborníků, časopisů, kartografických a audiovizuálních dokumentů. V současné době čítá fond téměř 2500 svazků monografií a 2000 svazků periodik.

Tematické složení fondu knihovny NPÚ v Lokti:

Odborné publikace z oboru hmotného kulturního dědictví, památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování, dějin měst a obcí a jiné regionální publikace.

Elektronický katalog  obsahuje z velké části zpracovaný fond monografií a periodik od konce 18. století po současnost.

Poznámka: při prohledávání fondu monografií a periodik doporučujeme vybrat z nabídkové lišty vedle vyhledávacího pole vždy konkrétní typ dokumentu.

Přírůstky knihovny NPÚ, ÚOP v Lokti můžete sledovat zde.

 

 

Fond knihovny je k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. Dokumenty lze po domluvě studovat v badatelně.

 Badatelna – návštěvní doba:

pondělí 13.00 - 15.00
čtvrtek 10.00 - 12.00

Kontaktní osoba: Bc. Klára Rozsypalová

Vzhledem k tomu, že požadované dokumenty je nutno předem vyhledat a připravit, lze badatelnu využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě zájmu lze smluvit i jiný pracovní den.

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem.