Knihovna

     Knihovna NPÚ, ÚOP v Lokti je základní knihovnou se specializovaným fondem a je organizační složkou oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů. Tvoří součást referátu dokumentačních fondů a knihovny tohoto oddělení.       

Knihovna soustavně vytváří, aktualizuje, udržuje a zpřístupňuje profilovaný fond monografií, sborníků, časopisů, kartografických a audiovizuálních dokumentů. V současné době čítá fond téměř 2000 svazků monografií a 350 svazků periodik.

Tematické složení fondu knihovny NPÚ v Lokti:

Odborné publikace z oboru hmotného kulturního dědictví, památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování, dějin měst a obcí a jiné regionální publikace.

Elektronický katalog  obsahuje částečně zpracovaný fond monografií a periodik od konce 18. století po současnost.

Poznámka: při prohledávání fondu monografií a periodik doporučujeme vybrat z nabídkové lišty vedle vyhledávacího pole vždy konkrétní typ dokumentu.

Přírůstky knihovny NPÚ, ÚOP v Lokti můžete sledovat zde: https://iispp.npu.cz/carmen/library/loket/news

 

 

Fond knihovny je k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. Dokumenty lze po domluvě studovat v badatelně.

 Badatelna – návštěvní doba:

pondělí 13.00 - 15.00
středa 10.00 - 12.00

Kontaktní osoba pro knihovnu: Bc. Klára Rozsypalová

Vzhledem k tomu, že požadované dokumenty je nutno předem vyhledat a připravit, lze badatelnu využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě zájmu lze smluvit i jiný pracovní den.

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem.