Struktura územního odborného pracoviště v Lokti

Činnost územního odborného pracoviště je rozdělena mezi kancelář ředitele a dva spolupracující odbory, odbor péče o památkový fond, který se podílí především na výkonu památkové péče na svěřeném fondu, a odbor evidence, dokumentace a informačních systémů, jenž zajišťuje činnost související s poznáváním kulturního dědictví v Karlovarském kraji a shromažďováním a zpřístupňováním informací o něm.

Územní odborné pracoviště v Lokti pracuje v těchto odborech a odděleních:

Ředitelka ÚOP 

Odbor péče o památkový fond  

Odbor evidence, dokumentace a IS   

  • Oddělení evidence památek a informačních systémů