Služby

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit.

Konzultace se specialisty a garanty území

Všichni naši specialisté a garanti poskytují konzultace operativně kterýkoliv den v týdnu, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Rozdělení dle příslušného území
ORP Garant
Karlovy Vary (531)        Mgr. Vladimír Lokajíček (MPZ Karlovy Vary)
  Bc. Vítězslav Adamec (KPZ a MPZ Bečov n/T)
  Bc. Jiří Konečný (Toužimsko, Valečsko, Žluticko)
Ostrov (540)        Mgr. Vladimír Lokajíček
  Bc. Vítězslav Adamec (KPZ Krušnohoří, MPZ Horní Blatná)
Sokolov (671)              Bc. Jiří Konečný
  Mgr. Jan Konůpek
Aš (507)    Mgr. Jan Konůpek
Mariánské Lázně (523)    Mgr. Jana Richterová
  Mgr. Romana Riegerová (jen MPZ Teplá)
Cheb (515)     Ing. arch. Petra Janoušková
  Mgr. David Otáhal (MPR Františkovy Lázně)
Kraslice (663) Bc. Jiří Konečný
   
Rozdělení dle specializace
Hradní a zámecké areály    Mgr. Jan Konůpek
Restaurování    Mgr. Simona Marková
SHP a dokumentace Mgr. David Otáhal
  Mgr. Lubomír Zeman
Technické památky Mgr. Jakub Chaloupka
Lidová architektura Mgr. David Otáhal
Archeologie  Mgr. Filip Prekop
 

 

Badatelna

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů, a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů.

NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondu ÚOP v Lokti a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti.

Provozní doba:
Využít badatelnu je možno po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Bc. Lukáš Smola – tel. 724 811 729, e-mail: smola.lukas@npu.cz
Petra Marešová – tel. 728 568 386, e-mail: maresova.petra@npu.cz

Dokumentační fondy

Člení se podle druhu ukládaného dokumentu na dvě základní skupiny – na restaurátorskou a plánovou dokumentaci.

Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování.

Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků.

Spisovna NPÚ ÚOP v Lokti zahrnuje i starší spisovou agendu z období před vznikem zdejšího pracoviště.

Provozní doba:
Nahlížet do dokumentačních fondů je možno po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Bc. Lukáš Smola – tel. 724 811 729, e-mail: smola.lukas@npu.cz
Petra Marešová – tel. 728 568 386, e-mail: maresova.petra@npu.cz

Fotoarchiv

Fotoarchiv obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci vztahující se k regionu. Starší fotodokumentace většinou neobsahuje negativy. Novější je vedena převážně v digitální podobě.

Provozní doba:
Nahlížet do fotoarchivu je možno po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Bc. Lukáš Smola – tel. 724 811 729, e-mail: smola.lukas@npu.cz
Petra Marešová – tel. 728 568 386, e-mail: maresova.petra@npu.cz

Pomoc s prohlášením za památku

Pokud se chcete angažovat v záchraně historicky cenného objektu v našem regionu a chcete jako soukromá osoba podat na Ministerstvu kultury České republiky návrh na prohlášení za nemovitou kulturní památku (případně uměleckého díla za movitou kulturní památku), poskytneme Vám v této záležitosti odbornou pomoc.

Informace o dotačních programech

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek.
Některé dotační programy však administruje a rovněž se vyjadřuje k finančním požadavkům, které žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území na němž se památka nachází a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.